הנחייה לשרים: לנהוג באיפוק וריסון

המשנה ליועמ"ש מבהיר במכתב למזכיר הממשלה כי בתקופת ממשלת מעבר על השרים להימנע מפעולות בלתי הפיכות.

ערוץ 7 , י"א בניסן תשע"ט

רז נזרי
רז נזרי
צילום: עופר עמרם

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד רז נזרי, שיגר מכתב למזכיר הממשלה בנוגע למגבלות החלות על שרי הממשלה בתקופה הנוכחית בה הממשלה מכהנת כממשלת מעבר.

במכתבו מדגיש המשנה ליועמ"ש כי המגבלות החלות על הממשלה בתקופת הבחירות חלות גם בתקופה שבה היא משמשת כממשלת מעבר.

לקריאת המכתב המלא לחצו כאן

"על הממשלה היוצאת להימנע, כשהדבר אינו נדרש, מהכרעות בלתי הפיכות שיקשו על הממשלה החדשה לממש את מדיניותה בהתאם לרצון הבוחר", כתב נזרי.

לדבריו, "הדברים נכונים לא רק בתקופת הבחירות, אלא גם במהלך כהונתה של ממשלת המעבר. לצד זאת, מובן כי אין מניעה להמשיך בביצוע הפעילות הרגילה והשוטפת שמבטיחה את המשכיות עבודת הרשות המבצעת".

"נוכח האמור יש לערוך איזון - בכל מקרה בהתאם לנסיבותיו - בין חובת האיפוק הנדרשת כאמור, לבין הצורך בעשייה ובשמירה על רציפות פעילות הממשלה", הוסיף נזרי.