חדו"ש: להעמיד לדין את הרב הראשי

העמותה הגישה תלונה נגד הרב הראשי הרב יצחק יוסף ומפלגת ש"ס לפיה הרב יוסף השתתף בתעמולת הבחירות של המפלגה לקראת הבחירות.

מיכל לוי , כ"ג בניסן תשע"ט

הרב יצחק יוסף. ארכיון
הרב יצחק יוסף. ארכיון
צילום: חבר מועצות דתיות

עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון הגישה תלונה כנגד הרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף ומפלגת ש"ס בשל השתתפותו בניגוד לחוק בתעמולת הבחירות של ש"ס.

את התלונה הגיש מנכ"ל חדו"ש, עו"ד אורי רגב, ליועץ המשפטי לממשלה, נציב שירות המדינה, השר לשירותי דת וראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל.

העמותה הציגה בתלונה שתי דוגמאות להפרות של איסורים הקבועים בחוק על תעמולת הבחירות שנעשו על ידי הרב יוסף ועל ידי מפלגת ש"ס.

הדוגמה הראשונה להפרה היא סרטון שהועלה לדף תעמולת הבחירות של ש"ס בו רואים את הרב יוסף בתא ההצבעה ובידיו פתק ההצבעה של ש"ס, וזאת לאחר שרואים אותו עולה על קברו של אביו, מנהיג ש"ס עד פטירתו, כאשר בחזית התמונה כרזת בחירות גדולה של ש"ס שנתלתה על מבנה הקבר באופן בולט.

הדוגמה השנייה היא סרטון תעמולת בחירות בו מדווח הרב חיים רבי, "זה המסר שקיבלתי היום על ידי הראשון לציון...כמה צריכים להשתדל להתאמץ אך ורק למען התנועה הקדושה תנועת ש"ס..." ומתבסס על מה שהודיעו הרב יצחק יוסף, שאביו המנוח, מנהיג ש"ס, בא אליו בחלום והתריע בפניו שעולם התורה בסכנה ויש להשפיע על אנשים להצביע עבור ש"ס.

על פי מכתב התלונה מדובר בעבירה פלילית ומשמעתית של תעמולת בחירות אסורה בניגוד לחוקי הבחירות וחוק שירות המדינה, ולהנחיות היועץ המשפטי לממשלה ונציב שירות המדינה אשר הבהירו כי איסור ההשתתפות בתעמולת הבחירות לכנסת חל גם על "רבנים... ששכרם או חלק משכרם משתלם מאוצר המדינה".

עו"ד רגב כותב בתלונה, "השתתפותו של הרב יוסף בתעמולת הבחירות, במישרין ובעקיפין, פוגעת בכבוד הרבנות ושמה ללעג ולקלס את עקרון היסוד בשירות הציבורי לפיו יש לאסור אפילו על מראית עין של משוא פנים ונגיעה פוליטית, שלא לאמר – התערבות פעילה שנועדה לעודד את הציבור להצביע עבור מפלגה מסוימת". רגב הדגיש כי יש חומרה מיוחדת בכך שבתעמולת הבחירות עוסק רב ראשי לישראל, בשל המעמד וההשפעה שמקנה לו תפקידו בשירות הציבורי.

במכתב מדגיש רגב עוד שרק פעולה ממשית ועונשית כנגד העבריינים בתחום זה, הן הרבנים והן המפלגות, לרבות העמדתם לדין, תוכל אולי לעצור את ביזוי החוק והפגיעה בתקינות הבחירות במערכות הבחירות הבאות.