ה'קוד' למחמירים: 9118

רבים מחמירים שלא לאכול מוצרי חמץ שיוצרו לפני פסח מחשש שמא מכירת החמץ לא נעשתה כהלכתה. הקוד המצביע על יצור לאחר הפסח: 9118

בן שאול , כ"ג בניסן תשע"ט

לא סומכים. מכירת חמץ
לא סומכים. מכירת חמץ
צילום: Miriam Alster/Flash90

הקוד למהדרים: בקרב קהילות שונות בישראל יש הנוהגים שלא לאכול מוצרי חמץ שיוצרו לפני חג הפסח, גם אם נמכרו לנכרי כדין.

הסיבה: חשש שמא מכירת החמץ לא נעשתה כהלכתה והתרחקות מהאפשרות של אכילת חמץ שעבר עליו הפסח, או לחילופין צידוד בשיטות הגורסות שאין לסמוך על מכירת חמץ וודאי לגוי לפני הפסח.

ברוב המוצרים מופיע תאריך היצור על גב המוצר, כך שניתן לעקוב על נקלה אחר מוצרים שנאפו לפני או אחרי הפסח.

אולם ישנם מוצרי מזון שקוד הייצור עליהם מופיע תחת ספירה אחרת. הספירה המוצעת במוצרים הללו עוקבת אחר מספר הימים מתחילת השנה הלועזית הנוכחית ועד הייצור.

ולענייננו, עד לחג הפסח חלפו 118 ימים מתחילת השנה הלועזית הנוכחית.

ספרת ה-'9' המופיעה לפניה מסמלת את שנת היצור 2019. כך שבמקרים הללו, קוד הייצור של המוצרים שנאפו לאחר הפסח הוא 9118. מספר מופחת מהמספר המוצע מלמד שהמוצר נאפה לפני הפסח.