תנועת ש"ס: שר וגדול נפל בישראל

"בעל אהבת ישראל יוקדת אשר הרים את קרנה של תורה לאלפי עמך בית ישראל ומסר נפשו בייסורי גוף ונפש למען החינוך הטהור".

ערוץ 7 , כ"ג בניסן תשע"ט

האדמו"ר עם הרב יוסף
האדמו"ר עם הרב יוסף
צילום: יעקב כהן

תנועת ש״ס פרסמה הודעת אבל בעקבות פטירתו של זקן האדמו״רים רבי מנחם מנדל מקאליב זצ"ל.

"אוד מוצל מאש שהניף את דגל זכרון קדושי השואה הי"ד, בעל אהבת ישראל יוקדת אשר הרים את קרנה של תורה לאלפי עמך בית ישראל ומסר נפשו בייסורי גוף ונפש למען החינוך הטהור", נאמר.

"מייסד ומחולל מפעל 'בר בי רב דחד יומא' שפעל בכל רחבי הארץ במסגרת 'יום שכולו תורה' ובו רצף של שיעורים ודרשות עבור הציבור הרחב בערי השדה. מפעל יקר זה זכה לחביבותו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, אשר אימץ אותו והורה לקיימו ע"י תנועת 'אל המעיין' ביומא דפגרא וביום העצמאות, ועד היום אלפים ורבבות מבני עדות המזרח זוכים בימים אלו לשהות בעולמה של תורה", נאמר.

"האדמו"ר זצ"ל עמד בקשרי ידידות עמוקים עם מרן זצ"ל שחיבבו עד מאד, והדבר ניכר היטב בהשתתפותו של האדמו"ר זצ"ל בכנסים הגדולים של התנועה ב"יד אליהו" ובמקומות נוספים, בהם השמיע האדמו"ר דברים חוצבי להבות וחתם בקריאת "שמע ישראל" שהרטיטה לבבות.

מועצת חכמי התורה ותנועת ש״ס אבלים יחד עם כל בית ישראל על האבדן הגדול לעולם התורה והחסידות ולכלל עם ישראל וה׳ ירפא את שבר עמו אמן כן יהי רצון", לשון התגובה.