יהודה גליק סוגר מעגל

חבר הכנסת לשעבר יהודה גליק עלה הבוקר (שלישי) להר הבית כדי לסכם את כהונתו בכנסת ה-20.

יהונתן גוטליב , כ"ה בניסן תשע"ט

חבר הכנסת לשעבר יהודה גליק, איש הליכוד שלא הצליח להיבחר לכנסת ה-21, עלה הבוקר (שלישי) להר הבית.

גליק סיפר: "לפני שלוש באתי מהמקום הזה לשאוף כוח לשליחות, ביקשתי מריבונו של עולם שילווה אותי לאורך כל הדרך, שאני אזכה להוסיף טוב, להרבות שלום ושאני אזכה לקדש את שמו בעולם".

"היום", המשיך גליק, "באתי לפה להודות לו על הליווי הצמוד, כדי להתנצל על שגיאות אם עשיתי לאורך הדרך וכדי לבקש ממנו שאני אמשיך גם לא בכנסת להרבות אור בעולם".

גליק ניצל את ההזדמנות ונשא תפילה, "שנזכה להגיע למצב שמלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים', שנהרו כל עמי הארץ אל הר בית ה', כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים והיה ה' למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד, וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר נשמה באפו ה' א-להי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה".

"שבעזרת ה' נזכה לגאולה השלימה שתהליך השלמתה התחיל בשיבה אל הארץ והקמת מדינת ישראל ושכל העולם כולו יכיר במלכותו יתברך", כך גליק.