מבקר המדינה:
חרדים נושרים מאקדמיה - פי שניים מיהודים לא חרדים

מקורבים לחיים כץ מונו לחברי מועצת הביטוח הלאומי; תחום הניתוחים הבריאטריים אינו מנוהל כראוי. הדוח האחרון שמפרסם המבקר שפירא

ערוץ 7 , א' באייר תשע"ט

אקדמיה. אילוסטרציה
אקדמיה. אילוסטרציה
צילום: istock

מבקר המדינה השופט בדימוס יוסף שפירא פרסם אחר הצהריים (רביעי) דוח נרחב על משרדי הממשלה וגופים ציבוריים.

זהו הדוח האחרון שמפרסם שפירא, שעתיד לסיים בקרוב את תפקידו בתום שבע שנים. במכתב לעובדי משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור כתב שפירא: "אתם אנשי מקצוע מהמדרגה הראשונה, בעלי יושרה אישית ומקצועית, ורואים בעבודתכם שליחות לטובת כלל אזרחי המדינה ותושביה. בזכותכם חשף משרדנו ליקויים רבים והביא לשיפור המינהל הציבורי ולחיזוק שלטון החוק''.

הגנת הפרטיות

נמצאו ליקויים בפעולות הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים. בכלל זה מעורבות מצומצמת שלה בסוגיות הגנת הפרטיות במאגרי מידע העולות במגזר הציבורי והיעדרה של מדיניות אכיפה ברורה.

לפי המבקר, במשרדי הבריאות והחינוך התמונה מדאיגה. הם מבצעים פרויקטים מקיפים או פועלים לאיסוף מידע אישי רב מבלי שהוסדרה כראוי המסגרת הנורמטיבית לכך. נוסף על כך נמצאו ליקויים במדיניות אבטחת המידע וביישומה.

טיפול המדינה בעבריינות מין כלפי קטינים

הביקורת מצביעה על חולשות וחוסרים המהווים פגיעה בציבור כולו. לגבי הנפגעים: מרכזי ההגנה מנוצלים רק בחלקם ולמרות ההצהרות טרם הושלמה הקמת המערך למניעה ולאכיפה של תופעות אלימות ופשיעה באינטרנט. אשר לפוגעים: יותר מחציתם אינם משולבים בתוכניות טיפול ייעודי בתקופת מאסרם, הערכת מסוכנות נעשית לחלקם, ובקהילה קטן שיעור המורשעים המשולבים במרכזי טיפול.

סייבר
istock

היערכות גופים חיוניים להגנת הסייבר

המבקר מתריע כי בשנים הבאות צפוי גידול ניכר בחדירת מרחב הסייבר לשגרת היום יום - מכוניות אוטונומיות ועוד. בהתאם צפויה עלייה ניכרת בשכיחותם של איומי סייבר ובמידת חומרתם. בישראל גאים להיחשב כמעצמת סייבר. אולם עדיין קיימים פערים בהגנת הסייבר של גופים מסוימים של הממשלה ואף של המשק. כאשר דווקא משרדי הממשלה ויחידות הסמך, אינם מיישמים כראוי את החלטות הממשלה ואת ההנחיות בתחום הגנת הסייבר.

מערך הרכש במשטרת ישראל

בדוח הנוכחי נבדק טיפול המשטרה בעבירות רכוש. כשליש מתיקי החקירות של עבירות הרכוש שמנהלת המשטרה נסגרים בתוך יום או יומיים ממועד הגשת התלונה בעילת עבריין לא נודע, והסיכוי שעבריין רכוש ייתפס ויוגש נגדו כתב אישום הוא נמוך. רבים מהאזרחים נפגעי עבירות הרכוש כלל אינם מדווחים למשטרה, בין היתר בשל חוסר האמון שלהם ביכולתה לטפל בתלונתם.

המשטרה בתיאום עם המשרד לביטחון הפנים נדרשת לבצע בחינה מערכתית של דרך הטיפול בעבירות רכוש, לגבש מתווה פעולה סדור וליישם אותו, כדי שיביא לידי שיפור ההרתעה והאכיפה ולהגברת אמון הציבור ביכולתה לטפל בעבירות אלה.

חדר ניתוח
צילום: אייסטוק

מערך הניתוחים הבריאטריים

תופעת השמנה קשורה לתמותה בהיקף הולך וגדל, ועלותה הלאומית-כלכלית גבוהה ביותר. שיעור הניתוחים הבריאטריים בישראל הוא הגבוה מבין כלל 36 מדינות ה-OECD, והוא מוסיף לגדול בשיעורים גבוהים מאוד.

משרד הבריאות אינו מנהל נכון תחום רגיש ועתיר הוצאות זה. כך גם קופות החולים והמרכזים הבריאטריים בבתי החולים. הליקויים שהתגלו מחייבים את משרד הבריאות, קופות החולים והמרכזים הבריאטריים בבתי החולים, בשידוד מערכות יסודי בתחום.

השכלה גבוהה במגזר החרדי

המדינה הקצתה משאבים עצומים, כ-1.7 מיליארד ש"ח לשנים 2012 - 2022, כדי לקדם השכלה גבוהה במגזר החרדי. המבקר קובע כי התוכניות לוקות בחסר ואינן אפקטיביות דיין.

שיעור הנשירה של סטודנטים חרדים מהלימודים גדול יותר מפי שניים מזה של יהודים לא-חרדיים, ורק כרבע מהגברים החרדים הלומדים במכינות אקדמיות מקבלים תואר אקדמי.

חלק הארי שקיבלו תואר אקדמי במסגרת התוכניות הם נשים שקיבלו תואר אקדמי כללי בהוראה. תחום שיש עודף גדול ורובן (כ-88%) אינן עוסקות בו.

על אף זאת, ועדת ההיגוי של התוכנית, ות"ת ומל"ג החליטו להמשיך ולתת עדיפות ללימודי ההוראה. לפי מבקר המדינה, החלטותיהן בעניין זה סותרות לכאורה את ההסכם עם משרד האוצר, והן מביאות להשקעת משאבים שלא יניבו תועלת למשק.

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

דוח המבקר מעלה ליקויים חמורים הנוגעים לתהליכי מינוי של בעלי תפקידים בכירים במשרד הרווחה, בביטוח לאומי ובמועצת הביטוח הלאומי.

במשרד הרווחה ובביטוח הלאומי הפרו השר כץ ומנכ"ל משרד הרווחה קפלן את עקרון שוויון ההזדמנויות בהליכי בחירה ומינוי.

בקרב חברי המועצה וועדותיה מונו אנשים רבים המקורבים לשר כץ, בעלי זיקה למרכז הליכוד ולתעשייה האווירית.