גל-עד לבני היישוב שנפלו בצבא הבריטי

אנדרטה מיוחדת בהר הרצל מעלה על נס את פועלם ושמותיהם של אנשי היישוב העברי שהצטרפו לצבא הבריטי במלחמה בגרמנים ונטמנו ברחבי העולם.

יוני קמפינסקי , ג' באייר תשע"ט

האנדרטה המיוחדת בהר הרצל
האנדרטה המיוחדת בהר הרצל
צילום: יוני קמפינסקי