הפרקליטים סירבו לקבל את חומרי החקירה

היועמ"ש שיגר לפרקליטי נתניהו תשובה לבקשתם לדחות את השימוע והביע נכונות חלקית לדחייה. פרקליטי נתניהו סירבו לקבל את חומרי החקירה.

ערוץ 7 , ז' באייר תשע"ט

ההתגוששות נמשכת. מנדלבליט ונתניהו
ההתגוששות נמשכת. מנדלבליט ונתניהו
צילום: מרק ישראל סלם

ההתגוששות בין היועץ המשפטי לממשלה לבין פרקליטיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו נמשכת, וזאת על רקע בקשת הפרקליטים לדחות את מועד השימוע לראש הממשלה בתיקים בהם מתכוון היועמ"ש להעמידו לדין.

היועץ המשפטי לממשלה השיב לפניית סנגוריו של ראש הממשלה מערב יום הזיכרון, שבה הודיעו כי נתניהו מעוניין בקיומו של שימוע והציגו בקשות שונות בנוגע לחומרי החקירה.

היועץ המשפטי לממשלה מסר בתשובתו, כי הוא רואה חשיבות רבה בקיום הליך השימוע, וכפי שנמסר לא אחת - ככל שההליך אכן יתקיים, בכוונתו לקיימו בלב פתוח ובנפש חפצה.

נזכיר כי במכתבם ביקשו הסנגורים כי ייקבע לוח זמנים חדש לקיום השימוע, התואם את הערכתכם באשר לזמן הדרוש לשם היערכות הולמת להליך.

בתשובה לכך הבהיר היועץ המשפטי לממשלה כי קיים קושי רב בטענה בדבר היקף חומרים גדול או בדבר הזמן הרב הדרוש ללימודו, שעה שהיא נטענת ממי שבחר משך תקופה כל כך ארוכה שלא לקבל את חומר החקירה ולהתחיל לעיין בו.

עם זאת ציין היועמ"ש כי מובן שהסנגורים רשאים לבקש בקשות שונות בקשר להליך השימוע, והדברים יישקלו לגופם בשים לב למכלול הנסיבות, כפי שנעשה על ידי התביעה הכללית כדבר שבשגרה.

לשם קידום הליך השימוע בתיקי החקירה הנדונים, ביחס לכל אחד מהחשודים, הועתקה ליבת חומר החקירה שנאספה בהם על גבי מדיה מגנטית, וזאת על מנת להקל על התמצאות החשודים בחומר החקירה ולחסוך בזמן העתקת החומרים. המדיה המגנטית, אשר הועברה לחשודים האחרים זה מכבר בהתאם לבקשתם, צורפה כעת גם למכתבו של היועמ"ש, לעיון ראש הממשלה.

לאור כל האמור, ומשהועברה ליבת חומר החקירה לעיון באי כח ראש הממשלה כאמור, נתבקשו האחרונים לתאם מועד לקיום השימוע עד ליום 20.5.19.

במשרד המשפטים מספרים כי הבוקר (ראשון) הגיע שליח מטעם היועמ"ש למשרדו של עו"ד תל-צור, אך במשרד סרבו לקבל את מכתבו של היועמ"ש ואת חומר החקירה שצורף לו. "סירוב זה הינו תמוה. בנסיבות אלה, שוגר המכתב אל עורכי הדין גם באמצעות דוא"ל. היועץ המשפטי ישקול את צעדיו בהתאם", נמסר.