ועדת הכספים אישרה את הפיצויים למעסיקים בדרום

הוראת השעה עוסקות בפיצויים למעסיקים באזור הדרום בעבור תשלום פיצויים בגין היעדרות הורים מהעבודה עקב סגירת מוסדות לימוד.

חזקי ברוך , ח' באייר תשע"ט

יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני
יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני
צילום: הלל מאיר/TPS

ועדת הכספים הזמנית בראשות ח"כ משה גפני, דנה הבוקר (שני) באישור הארכת תקנות הוראות השעה שהגיש שר האוצר בעקבות סבב הלחימה האחרון בדרום.

הוראת השעה עוסקות בפיצויים למעסיקים באזור הדרום בעבור תשלום פיצויים בגין היעדרות הורים מהעבודה, בגין סגירת מוסדות החינוך ביישובי הדרום, לאור הנחיות פיקוד העורף.

תוקפן של התקנות לעניין נזק עקיף פקע בסוף אפריל, ולכן הן לא חלו ביחס לירי שהתרחש מחודש מאי ואילך. לאור כך ביקש שר האוצר להאריך את תוקף התקנות עד לסוף חודש יוני הקרוב.

לצד כך, בקשת האוצר לארכה, לא כללה את יתר מרכיבי הפיצויים (פיצויים לענף התיירות ולדבוראים) שכללו התקנות הזמניות שאישרה ועדת הכספים בחודש דצמבר האחרון.

לאור זאת ועדת הכספים דנה במכלול רכיבי הפיצוי והסיוע לתושבים ולעסקים ביישובי עוטף עזה והדרום עקב המצב הביטחוני והפגיעה הכלכלית הנובעת מכך, ודרשה לכלול את כלל מרכיבי הפיצויים. בנוסף העלתה הוועדה שוב את דרישתה לקבוע תקנות קבע שיתנו מענה מלא ורציף לפיצויים הדרושים, נוכח האירועים התכופים בדרום.

בעקבות לחץ הוועדה הוחלט לבסוף על הרחבה משמעותית של מתווה הפיצויים שהגיש משרד האוצר, כך שגם התקנות לפיצויי ענפי התיירות והדבוראים יוארכו, וכן תורחב התקופה שבה יחולו התקנות בחצי שנה, והתקנות יחולו עד לסוף חודש דצמבר. עוד נקבע כי מעסיקים שעובדיהם נעדרו מהעבודה גם בתאריך ה-6.5 יהיו זכאים לפיצוי בגין תשלום שכר ביום זה, למרות שפיקוד העורף קבע בבוקר אותו יום על חזרה לשגרה. זאת בנוסף ל-5.5 שנכלל בתקנות האוצר. עוד אישרה הוועדה צו כולל הקובע כי כלל העובדים יהיו זכאים לתשלום בגין 2 הימים, ללא יוצא מן הכלל.