איראן מאיימת - ומסתכנת

המומחה לאסלאם ד"ר אפרים הררה מנתח את התגברות הסכסוך בין איראן לארה"ב והשפעתו על האזור בכלל וישראל בפרט.

אלירן אהרון , ח' באייר תשע"ט

איראן
איראן
Flash 90