דו"ח מבקר המדינה: ירושלים מלוכלכת

בדו"ח המבקר שפורסם לרגל יום ירושלים מציין שפירא את מאזן ההגירה השלילי ממנו סובלת העיר ומותח ביקורת גם על תפקוד העירייה.

ערוץ 7 , כ"ח באייר תשע"ט

ירושלים
ירושלים
צילום: מאיר סלע

מבקר המדינה השופט בדימוס יוסף שפירא פרסם אחר הצהריים (ראשון) דו"ח ביקורת מיוחד ירושלים לרגל יום ירושלים החל היום.

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בבירת ישראל מתגוררים 901,000 בני אדם, 60.6% מהם יהודים, 37.9% ערבים ו-1.5% אחרים.

דוח המבקר מעלה כי בעשור האחרון התאפיינה ירושלים בעקביות במאזן שלילי של הגירה פנימית, מדי שנה. כלומר מספר העוזבים אותה היה גדול ממספר המהגרים אליה ובשיעור גבוה יותר לעומת מטרופולינים אחרים.

מרחב התפר והמעברים בגזרת עוטף ירושלים

בפברואר האחרון חדר מחבל מחברון לירושלים דרך אחת הפרצות, ורצח באכזריות ביער עין יעל את אורי אנסבכר ז"ל, צעירה בת 19 מהיישוב תקוע.

הביקורת מעלה ליקויים משמעותיים בנוגע לעמידה בנהלי האבטחה והבידוק הביטחוני במעברים, בהכשרת המפקדים ובכשירותם המבצעית של המאבטחים במעברים.

חרף הערות קודמות של מבקר המדינה, המשטרה אינה מיישמת החלטת ממשלה ומסרבת לקבל את הנחיות השב"כ, במעברי עוטף ירושלים, שבידיו הסמכות בתחום הטיפול הביטחוני.

מבקר המדינה קובע כי המשך קיומן של פרצות במכשול אשר מאפשרות כניסה של שוהים בלתי חוקיים משטחי איו"ש מסכן את ביטחון תושבי ישראל בכלל ותושבי ירושלים בפרט.

עיריית ירושלים

הביקורת העלתה כי יש סיכונים לחוסן הכספי של עיריית ירושלים וכי תלותה בממשלה, כדי לשמור על איזון תקציבי, הולכת וגדלה. המשאבים שברשותה למתן שירותים לתושביה נמוכים בהרבה מאלו שיש בממוצע לערי המטרופולין האחרות. המאפיינים הדמוגרפיים והחברתיים-כלכליים של העיר עלולים להביא להכבדה נוספת על תקציב העירייה ולהיחלשותה הכלכלית. בניהול הפיננסי של העירייה נמצאו ליקויים שאינם עולים בקנה אחד עם עקרון החיסכון.

אף על פי שעיריית ירושלים מחויבת לספק לתושביה שירותי ניקיון ותברואה נאותים ואף שהיא משקיעה מאות מיליוני שקלים בתחום, אין היא עושה די כדי לקדם את מדיניותה המוצהרת כי עיר הבירה של ישראל תהיה נקיה ומטופחת ונמצא כי העיר מלוכלכת וממוקמת במקום אחרון במדד שביעות רצון התושבים מהניקיון באזור מגוריהם.

התיירות היא משאב חשוב לשיפור מצבה הכלכלי של העיר ורווחת תושביה ולחיזוק מעמדה הבין-לאומי. רוב התיירים שבאים לבקר בישראל, מבקרים גם בירושלים (74%). אולם, המבקר מצא ליקויים רבים בניהולם ובתחזוקתם (לרבות ניקיון ותברואה) של אזורי התיירות בירושלים, העלולים לפגוע בענף התיירות וכן בתדמיתה של ירושלים ושל המדינה כולה, והם אינם הולמים את מעמדה של ירושלים כעיר בין-לאומית.

לכך יש להוסיף את נושא השימור. נמצאו ליקויים רבים הנוגעים לשימורם של מבנים ואתרים בירושלים. ממצאי הביקורת מלמדים שלמרות מדיניותה המוצהרת של עיריית ירושלים, שפע המבנים והאתרים בה הראויים לשימור ומעמדה ההיסטורי, הדתי והתרבותי, השימור רחוק מלהיות אמצעי מוביל ומשפיע, ונדרשים מאמצים רבים של גורמי המקצוע כדי לקדם החלטות במוסדות התכנון בדבר שימורם של אתרים העומדים בסכנת הרס או שינוי.

האוכלוסייה הערבית

האוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים חיה בעוני קשה וקיימים פערים עמוקים בכל תחומי החיים בינה ובין שאר תושבי העיר והמדינה. המענה של רשויות המדינה לתושבים הערבים במזרח ירושלים חלקי ביותר, הן אינן פועלות די על מנת לשפרו, ובמקרים מסוימים אף אינן מממשות את אחריותן על פי דין.

בתחום החינוך, עיריית ירושלים ומשרד החינוך לא מילאו את חובתם להעניק חינוך חינם לכול, בין היתר בשל מחסור ניכר בכיתות לימוד. כ-23,000 ילדים בני 3 - 18 אינם רשומים ומעולם לא נרשמו בשום מסגרת חינוכית המוכרת לרשויות ואין גם כל תכנית לאתרם. אחד מכל ארבעה תלמידים בכיתות ט'-י"ב נושר מבית הספר - שיעור נשירה הגבוה במידה ניכרת הן משיעור הנשירה הכלל-ארצי, והן משיעור הנשירה בכלל המגזר הערבי.

המדינה מחמיצה הזדמנות לקדם את שילובם העתידי של התלמידים במזרח ירושלים בתעסוקה ובלימודים גבוהים בכך שלימוד השפה העברית ל-92% מהם (אלה הלומדים לפי תוכנית הלימודים הפלסטינית) הוא בהיקף נמוך.

בתחום הרווחה, בשכונות שבתחום השיפוט של העיר הנמצאות מעבר לגדר ("מכשול עוטף ירושלים"), ישנם ליקויים ועיכובים מצד רשויות המדינה בהגנה על ילדים במצבי סיכון. העירייה והמשטרה לא הסדירו ביניהן שיטת פעולה שתאפשר להן להגיש טיפול מהיר ומתאים לילדים אלה.

כמו כן, במזרח ירושלים כולה קיים מחסור בעובדים סוציאליים, בלשכות רווחה ובשירותים המותאמים לילדים בסיכון, לאנשים עם מוגבלות ולקשישים. לתושבי מזרח העיר מוקצים רק כ-25% מהמשאבים של שירותי הרווחה בעיר, אף שהם כ-38% מתושבי העיר, וכ-61% מתושבי העיר העניים.

מבקר המדינה מדגיש כי שיפור מצבם של תושבי מזרח ירושלים ייטיב הן עם התושבים והן עם המשק והחברה הישראלית בכלל, ואף יגביר את ביטחונה הלאומי של מדינת ישראל.

הטיפול במעמד האזרחי הוא בטיפול רשות האוכלוסין והמוסד לביטוח לאומי. אשר לרשות האוכלוסין: ביולי 2018 היו כ-2,500 בקשות של תושבי מזרח ירושלים לקבלת מעמד, רובן להתאזרחות, שהוגשו בשנים 2016-2014 והטיפול בהן טרם הסתיים. תושב מזרח ירושלים המבקש לקבל אזרחות נדרש להמתין פרק זמן של שנתיים וחצי, רק לצורך הגשת הבקשה להתאזרחות. פרק זמן זה חריג בחומרתו ובלתי סביר לחלוטין. ומשקף כשל חמור בעבודת רשות האוכלוסין. עוד נמצא שרשות האוכלוסין לא קבעה כללים בדבר בקשת התאזרחות לפי סעיף 4א לחוק האזרחות. השירות שניתן לתושבי מזרח ירושלים עדיין נחות בהרבה מזה הניתן לאזרחים ביתר חלקי הארץ.

הקריטריונים לקביעת תושבות לפי חוק הביטוח הלאומי אינם מפורסמים על ידי המוסד לביטוח לאומי. כמו כן, הדרישה לבדיקת תושבות והליך הבדיקה עצמו הכולל אפשרות לביצוע חקירה אינם מצוינים באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.

כמו כן המוסד לביטוח לאומי לא נקט אמצעי פיקוח מספקים ופעולות בקרה יזומות כדי לוודא כי נהליו נאכפים, וכי חקירות המבוצעות במיקור חוץ מתנהלות אגב שמירה על כללי המינהל התקין.

נקודת המבט של התושב

בשנים 2016 - 2018 התקבלו בנציבות תלונות הציבור בראשה עומד המבקר 3,561 תלונות מאת תושבי ירושלים.

על עיריית ירושלים התקבלו 469 תלונות. למשל, חניה חינם לאנשים עם מוגבלויות בבניין עיריית ירושלים :בעל תג חניה לנכה, ביקר בבניין העירייה והתקשה לממש את זכותו על פי חוק לחניה חינם במוסדות ציבור. או טיפול במפגעים בעיר: תושבת שכונת גאולה הלינה כי ביוב זורם ברחוב מגוריה במשך שבועות אך הרשויות אינן מטפלות בכך.

אולם, המבקר מציין כי תלונות רבות משקפות גם את אופייה הייחודי של ירושלים, כעיר הבירה שבה שוכנים מוסדות המדינה ומשרדי ממשלה, כעיר שבה מתגוררים יחדיו מגזרי אוכלוסייה שונים, הנבדלים זה מזה בלאום, בדת ובאורחות החיים, וכעיר שבה אתרי מורשת המקודשים ליהדות, לאסלאם ולנצרות.

המבקר מוסיף בדו"ח כי בין שאר הדברים מתאפיינת ירושלים גם בחיבור בין מזרח למערב ומשמשת דוגמה לחייהם המשותפים של בני אדם מכל הזרמים ומכל הדתות אשר חיים יחדיו זה שנים רבות במעין פסיפס אנושי, לעיתים בשלווה ובנחת ולעיתים למרבה הצער מתוך עימות.

את המבוא לדו"ח מסיים המבקר שפירא, המסיים בקרוב מאוד את תפקידו, במלים הבאות: "כירושלמי אני מאמין באפשרות להקים גשרים; ואני מאמין שתמימות דרך, הגינות, חמלה ויושרה אינן תכונות שפסו מן העולם. כמו בכל תפקידיי עד כה, אני מנסה ליישם ערכים אלה גם בעבודת משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. כך אמשיך עד תום כהונתי בתפקיד זה וגם בהמשך הדרך".

מעיריית ירושלים נמסר בתגובה לדו"ח המבקר, "הדוח המדובר עוסק בשנים קודמות ומאז חלו תמורות רבות וחיוביות בסעיפים המתוארים, בדגש לניקיון העיר. עיריית ירושלים לומדת לעומק את הדוח, מסיקה את המסקנות, שחלקן כבר בוצעו בשטח, ותמשיך לבצען ככל שניתן. התייחסות לכל סעיף מופיעה במענה העירייה המופיע בגוף הדו"ח".

תגובת דובר צה"ל בעקבות הביקורת על מרחב התפר והמעברים בגזרת עוטף ירושלים: ''צה״ל מברך על הביקורת, ויפעל לתקן את הליקויים העולים בה במהרה. נדגיש, כי צה״ל קיבל לידיו את הגרסה הסופית לדו״ח לפני מספר ימים, וימסור מענה מטעמו לידי משרד מבקר המדינה בזמן הקרוב. כמו כן, נציין כי במרבית סעיפי הליקוי שצויינו בביקורת צה״ל הינו מבוקר משני בלבד.

''כבר במהלך הביקורת צה״ל למד את עיקריה, ומרבית הליקויים שעלו כבר טופלו או נמצאים בתהליך עבודה. המענה לליקויים ניתן כחלק מעבודת מטה נרחבת, במסגרתה התבצע ארגון מחדש של גזרת החטיבה המרחבית ״בנימין״, בכדי לשפר את המענה המבצעי בגזרת עוטף ירושלים וכדי לייעל את התיאום ושיתוף הפעולה בין גורמי הביטחון.

''כחלק מעבודת מטה זו, השתנו גבולות הגזרה בין החטיבות המרחביות, כדי שיוכלו להתמקד ולהתמחות במרחב זה. בעקבות זאת, צה"ל בשיתוף משטרת ישראל, שב"כ ומשרד הביטחון העמיקו את שיתוף הפעולה ביניהם, המתבטא בהערכות מצב משותפות, שיתוף ידע בין הגורמים, תרגילים, פעילויות מבצעיות וחמ"ל משותף.

''בנוגע למעברי התפר, יושמו כלל הלקחים המופיעים בדו״ח. כחלק מתוכנית נרחבת לשדרוג המעברים ביהודה ושומרון, שודרגו גם שלושה מעברים בגזרת עוטף ירושלים. באמצעות הרחבת המעברים, הטמעת אמצעים טכנולוגיים, אמצעי שיקוף, הרחבת מסלולי הבידוק, הקמת מעברים ביומטריים והוספת עמדות בידוק, המעבר נעשה יעיל ומהיר עבור הפלסטיניים והתיירים הרבים העוברים בהם מידי יום.
''כמו כן, כחלק משיתוף הפעולה עם משטרת ישראל, לוחמי המעברים של המשטרה הצבאית עוברים גם הכשרה ע״י משטרת ישראל בכדי לוודא שהנהלים אחידים בין הגופים. לסיכום, צה"ל רואה בשמירה על מרחב עוטף ירושלים בהיבטים שבאחריותו, אחת ממשימותיו החשובות ביותר, תוך שיתוף פעולה מלא, איכותי וצמוד עם שאר גופי הביטחון בגזרה'', לשון תגובת צה''ל.

ממשטרת ישראל נמסר:
''משטרת ישראל מברכת על דו"ח מבקר המדינה ותפעל ליישום הנושאים העולים בו. יתרה מכך, חלק ניכר מההערות שעלו בדו"ח המבקר, נבחנו ואומצו ע"י המשטרה עוד בטרם פרסומו, במסגרת תהליכי בקרה ולמידה אותם מקיימת המשטרה תדיר. דוח הביקורת מעלה סוגיות חשובות ומרכזיות אשר רובן ככולן מצויות על סדר יומה של המשטרה וזוכות לקשב ארגוני רב מזה תקופה ארוכה.

''בכל הנוגע לריענון ומחסור במאבטחים: מאבטחי העוטף מועסקים על ידי חברת אבטחה פרטית המחויבת להכשרתם והדרכתם באופן שוטף. עקב אי עמידה בדרישות אלו ולאור מחסור בכוח אדם מיומן, התקיימו מספר פגישות עם החברה, התקיימו שימועים והוטלו קנסות. לאור הפערים פורסם לאחרונה מכרז חדש בו זכו שתי חברות שונות שעתידות לספק שירותי אבטחה ובידוק אזרחיים דבר שיקל על החברות שכן המעברים יחולקו בין שתיהן''