927,000 תושבים בירושלים

ממוצע ערך הדירות בירושלים הוא 2,018,000 ש"ח וממוצע שכר הדירה החודשי הוא 3,308 ש"ח.

אורלי הררי , כ"ד באייר תשע"ט

הכותל
הכותל
צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים לרגל יום ירושלים תשע''ט - 2019.

ירושלים, בירת ישראל, היא העיר הגדולה במדינה. כיום עומד מספר התושבים בירושלים על
כ-927,000 נפש.

במהלך 2017, גדלה אוכלוסיית ירושלים בכ-18,700 תושבים, מתוכם כ-9,800 יהודים ואחרים וכ-8,900 ערבים. לאוכלוסייה נוספו קרוב ל-21,000 איש כתוצאה מריבוי טבעי ועוד כ-4,000 איש כתוצאה ממאזן הגירה בין-לאומית.

6,000 איש נגרעו מאוכלוסיית העיר כתוצאה ממאזן הגירה פנימית שלילי (מספר העוזבים את ירושלים ליישובים אחרים בישראל עולה על מספר העוברים אל ירושלים).

בני ברק, בית שמש ותל אביב-יפו הם היישובים העיקריים שמהם מהגרים לירושלים. תל אביב-יפו, בית שמש וביתר עילית הם היישובים העיקריים שאליהם עוברים העוזבים את העיר.

שיעור הפריון הכולל (מספר ילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת במהלך חייה) בירושלים עמד על 3.90 ילדים לאישה, גבוה מהממוצע הארצי (3.11).

משק בית ירושלמי מונה 3.91 נפשות בממוצע, לעומת ממוצע ארצי של 3.28 נפשות.

בשנת 2018 החלה בנייתן של 2,877 דירות בירושלים, עלייה של 2.9% לעומת 2017.

ממוצע ערך הדירה בבעלות - 2,018,000 ש"ח וממוצע שכר הדירה החודשי - 3,308 ש"ח, גבוהים מהממוצע הארצי (1,801,000 ש"ח ו-3,183 ש"ח, בהתאמה).

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בירושלים ב-2018 היה 52.0%, לעומת 63.9% בממוצע הארצי. 89.2% מהמועסקים תושבי ירושלים עובדים ביישוב מגוריהם.