שר המשפטים:
הרשות השופטת - פחות דמוקרטית

שר המשפטים החדש, אמיר אוחנה הסביר את גישתו כלפי מערכת המשפט בטקס הסמכת עורכי דין חדשים. "יש שופטים בירושלים אך יש גם מחוקקים".

חזקי ברוך , ז' בסיון תשע"ט

השר אוחנה בטקס
השר אוחנה בטקס
צילום: יוסי זמיר

שר המשפטים, אמיר אוחנה, הציג במהלך נאומו בטקס הסמכת עורכי דין חדשים במרכז הקונגרסים הבינלאומי - בבנייני האומה את גישתו כלפי מערכת המשפט.

"היותה של מערכת המשפט אחת מאבני היסוד אין משמעה כי אין להשמיע עליה ביקורת, ממש כשם שביקורת על הכנסת ועל הממשלה, שתי הרשויות הנוספות, היא חיונית לקיום ערכי החופש והדמוקרטיה", פתח אוחנה.

לדבריו, "יש טענה – שדומני כי קונה פחות ופחות אחיזה בציבור – לפיה כל מי שמבקש לתקן את מערכת המשפט ומעז לבקר אותה – רוצה ברעתה. להיפך. מי שרוצה מערכת משפט נקיה משיקולים זרים, מי שרוצה מערכת משפט חזקה וצודקת, מי שרוצה בטובתה של מערכת המשפט – חייב להיות מוכן לבקר אותה".

שר המשפטים הוסיף כי "לבקר פירושו גם לתקן, לשנות. אין שינוי היכן שיש מחסום בפני כל ביקורת, והתיקון לא יבוא אם נכנע לזעקות השבר השחוקות על "קץ הדמוקרטיה", ו"מיטוט שלטון החוק", על כל תזוזה מהמצב הקיים"

"האם ניתן לטעון ברצינות כי אין מקום לשינויים במערכת? האם לא היינו רוצים לראות במערכת המשפט יותר פלוראליזם, לשמוע מגוון רחב יותר של דעות? האם בעולם משפטי המתאפיין ב"ירידת הפורמליזם ועליית הערכים" כפי שתיאר המלומד פרופ' מאוטנר, אין חשיבות קריטית לריבוי דעות? האם ניתן לטעון ברצינות כי האופן שבו מתמנים שופטים מאפשר את הפלוראליזם הנדרש? האם המערכת המשפטית שקופה דיה? האם הציבור יודע על האופן בו מתנהלת מערכת המשפט, בו מתקבלות ההחלטות? האם ניתן להתעלם מתחושת הציבור שהולך וגדל הפער שבין המושגים "משפט" ו-"צדק"?", תהה השר.

הוא ענה כי "מי שתחושת הצדק עוד מפעמת בו, מי שחיפוש האמת היא עדיין נר לרגליו, חייב לשאול את עצמו את השאלות הללו".

אוחנה ציין כי "במהלך שנותיי כעו"ד וכאיש ציבור ראיתי שופטים חרוצים. ראיתי שופטים ישרים והגונים, חדורי תחושת שליחות. ראיתי גם אחרים. דבר אחד לא ראיתי: שופטים שנבחרו על ידי הציבור. מכיוון שכך, אין מנוס מהמסקנה שהרשות השופטת היא הפחות דמוקרטית מבין שלוש הרשויות. היושבים בה לא יישאו באחריות לתוצאות החלטותיהם, ולא יבואו בפני הציבור אחת לארבע שנים לבקש ולקבל – או לא לקבל – את אמונו מחדש".

"היה ניתן לצפות שדווקא בשל כך תגזור על עצמה המערכת המשפטית על שלוחותיה, שופטים ומשפטנים בשירות המדינה, איפוק מיוחד בתפקידה, ותכבד את לשון החוק כמו גם את הרשויות האחרות. לצערי לא תמיד אני רואה איפוק זה בפועל. כולנו מסכימים על הצורך במערכת האיזונים והבלמים שהגה מונטסקייה, אך במעש – אני רואה רק רשות אחת שאין עליה לא איזונים ולא בלמים, זולת אלה שהיא מואילה לגזור על עצמה", הוסיף השר.

הוא אמר עוד כי "יהיו מאבקים, תהיינה מחלוקות. ננהל אותם באורך רוח, בשיקול דעת ובדרך ארץ, אך את הדרוש תיקון – נתקן. ואת הדרוש ריפוי – נרפא. כפי שהיינו שותפים בעבר למאבק צודק, מאבק עז ורווי יצרים ותככים, אני מבקש מכם להמשיך את השותפות הזאת למען מערכת משפט טובה יותר, נכונה וצודקת יותר. בואו נאבק יחד כדי להגביר את אמון הציבור במערכת המשפט, ובואו נהיה חלק ממערכת משפט הראויה לאמון זה".

יו"ר לשכת עורכי הדין, אבי חימי, אמר לפני כן כי "מערכת המשפט איננה יכולה ואינה צריכה להיות חסינה מביקורת".

"להפך, אפשר למתוח ביקורת. אפשר לשאול שאלות קשות. אפשר להתווכח. מערכת המשפט שלנו צריכה לעמוד מול השאלות הללו - וכולנו צריכים לשאול את עצמנו כיצד ניתן לתקן ולשפר", הוסיף חימי.