ח"כ עידית סילמן: להתאחד, כי אין לנו ברירה

ניתנה לציונות הדתית הזדמנות להחזיר לגוש הימין מנדטים שהלכו לאיבוד. אני קוראת להתאחד, למצוא את המשותף ולא את המפלג.

עידית סילמן , ט' בסיון תשע"ט

עידית סילמן
עידית סילמן
צילום: הדס פרוש, פלאש 90

"חורבן בית שני...שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמים. על כן, מפני שנאת חינם שבליבם זה אל זה, חשדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם ביראת ה' שהוא צדוקי ואפיקורס. ובאו על ידי זה לידי שפיכות דמים בדרך הפלגה, ולכל הרעות שבעולם, עד שחרב הבית".

אני בוחרת ביום הזה לחזור ולקרוא את דבריו המדויקים של הרב נפתלי צבי יהודה ברלין זצ"ל בהקדמתו לספר בראשית (הנצי"ב מוולוז'ין).

הציונות הדתית מובילה מגוון רחב וגדול של בתי מדרש, דעות והשקפות. בתוך המגוון הזה, אותו גם אני שמחה לייצג, יש מקום לכולם.

אנחנו לקראת בחירות גורליות בהן ניתנה לציונות הדתית הזדמנות להחזיר לגוש הימין מספר מנדטים שהלכו לאיבוד.

אני קוראת לציונות הדתית כולה להתאחד, למצוא את המשותף ולא את המפלג כי פשוט אין לנו ברירה.