הרב יעקב אריאל:
אסור להפלות לא יהודים בתרומת כלייה

פסק הלכה של רב העיר רמת גן לשעבר, הרב אריאל, יפורסם בכרך החדש של "תחומין" ועוסק באופן רחב בדינים הנוגעים לתרומת כליות.

ערוץ 7 , י' בסיון תשע"ט

הרב יעקב אריאל
הרב יעקב אריאל
צילום: דוד שטיין

אין להפלות נוכרי בתרומת כליה, כך קובע הרב יעקב אריאל, רב העיר רמת גן לשעבר במאמר שיפורסם בכרך החדש של השנתון 'תחומין' מבית מכון צומת.

במאמר, העוסק באופן רחב בדיני תרומת הכליות, קובע הרב אריאל כי לפי ההלכה חובת תורם הכליה להעדיף את קרובו, מדין 'מבשרך אל תתעלם'. כמו כן, עליו להעדיף את בן יישובו משום 'עניי עירך קודמים'. במקרה שאדם חבל בחברו ופגע בכליותיו חלה עליו אחריות אישית לרפאו.

לדבריו, גם בין חולה ישראל לחולה נוכרי, עליו להעדיף ישראל. אך אם יש חולה נוכרי שרקמותיו מתאימות לאלו של התורם, ואין כרגע ישראל הנזקק לכלייתו, יש לתרום לנוכרי ולא להמתין עד שיהיה ישראל מתאים.

הרב אריאל מסביר כי אם תפורסם אמירה בשם תורת ישראל כביכול, שתפסול קטגורית כל תרומה של ישראל לחולה נוכרי, עלולה להתפרץ איבה גדולה שעלולה להביא לסכנת נפשות ממשית, בגלל כלי התקשורת והרשתות, ואם חלילה ייוודע שבקצה העולם יהודי נמנע מלהציל גוי בשבת, תתפשט מיד הידיעה בעולם ותחל הסתה שתתפשט ועלולה לעלות בחיי אדם ומדובר בהצלת נפשות של חולים ישראלים המצפים לתרומה שתציל את חייהם.

עוד מציין הרב אריאל כי כאשר יש הדדיות, וישראל תורם לנוכרי ובמקביל גם נוכרי תורם לישראל, מתגברים הסיכויים שישראל הזקוק להשתלה יינצל ע"י תרומת נוכרי.

לדברי הרב אריאל תרומת כליה אינה מסכנת את התורם ולכן מצווה להתנדב ולהירשם ברשימת התורמים הפוטנציאליים. אמנם, אין חובה אישית להיכנס למאגר תורמי הכליות, כי מדובר בניתוח ובהסרת אבר חיוני אך מי שנרשם למאגר הנ"ל "קדוש ייאמר לו" ומרגע שמתבררת התאמה בין רקמות התורם לרקמות החולה חל על התורם חיוב אישי לתרום מדין 'לא תעמוד על דם רעך'.

הרב אריאל דן במצב שבו הורי התורם מתנגדים לתרומת הכליה וקובע כי אין חובה לציית להם, אלא במקרה שדאגתם עלולה לפגוע בבריאותם הגופנית או הנפשית.