הכנסת לבג"ץ: פיזור הכנסת - חוקתי

הכנסת הגישה את תגובתה לשתי עתירות שלפיהן היא לא היתה מוסמכת לפזר את עצמה במהלך התקופה שבה צריך היה להקים ממשלה.

ערוץ 7 , י' בסיון תשע"ט

החלטה חוקתית. מליאת הכנסת מצביעה על פיזור הכנסת ה-21
החלטה חוקתית. מליאת הכנסת מצביעה על פיזור הכנסת ה-21
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

הכנסת הגישה היום (חמישי) לבית המשפט העליון את תגובתה לשתי עתירות חוקתיות שהוגשו לבג"ץ, האחת על ידי פרופ' מוחמד ותד והשניה על ידי עוה"ד שחר בן מאיר ויצחק אבירם, נגד חוק פיזור הכנסת.

בכל אחת משתי העתירות נטען כי יש להכריז על בטלותו של חוק התפזרות הכנסת ה-21 מהטעם שהכנסת לא הייתה רשאית לחוקק חוק התפזרות בשעה שהליכי הרכבת הממשלה היו בעיצומם.

בתגובה, שהוגשה באמצעות עוה"ד אביטל סומפולינסקי הממונה על ייצוג הכנסת בערכאות, דחתה הכנסת את טענות העותרים ונאמר בה, "אין כל בסיס לטענה כי הכנסת לא הייתה מוסמכת לחוקק את חוק ההתפזרות ולקצר את הכהונה של הכנסת ה-21".

"סעיף 34 לחוק-יסוד: הכנסת קובע כי הכנסת רשאית לקצר את כהונתה, ובלבד שהחליטה על כך בחוק שהתקבל ברוב של חברי הכנסת. ההסמכה לפזר את הכנסת היא רחבה, ואין בה כל הגבלה על עיתוי הפיזור או על עילות הפיזור", נקבע עוד.

בתגובה מודגש גם כי חוק יסוד הממשלה מבהיר היטב שאין בהליכי הרכבת ממשלה כדי למנוע את פיזור הכנסת, "הרשות המכוננת ביטאה ברורות את העקרון בדבר העליונות שיש ליתן לכנסת - כנציג הריבון - להחליט על פיזורה, הן בסעיף 34 האמור והן בסעיף 12 לחוק-יסוד: הממשלה שקובע כי אם 'נתקבל חוק על התפזרות הכנסת, ייפסקו ההליכים להרכבת הממשלה'. בכך גילתה הרשות המכוננת את דעתה המפורשת כי הכנסת מוסמכת להתפזר בכל עיתוי שהוא, גם במהלך הליכי הרכבת ממשלה, ואם היא עושה כן, החלטתה גוברת על הליכי הרכבת הממשלה שנפסקים עם קבלת חוק ההתפזרות".

"עמדת הכנסת היא כי בהעדר עילה לביסוס הטענה בדבר חוסר סמכותה של הכנסת לחוקק את חוק ההתפזרות, דין העתירות להידחות על הסף. לאור האמור, אין צורך להידרש במקרה זה לסוגיה המורכבת, שטרם הוכרעה, בדבר הסמכות של בית המשפט הנכבד להתערב בחקיקה ראשית של הכנסת בעילה של פגיעה בעקרונות היסוד של השיטה", נאמר עוד בתגובה.