ועדת ההיתרים: טענת נתניהו חסרת בסיס

ראש הממשלה פרסם הודעה התוקפת את החלטת ועדת ההיתרים למנוע ממנו קבלת סיוע במימון הוצאותיו. בוועדה לא נותרו חייבים.

ערוץ 7 , כ"א בסיון תשע"ט

לא יכול להתגונן? נתניהו
לא יכול להתגונן? נתניהו
צילום: GPO

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הבוקר (שני) תגובה חריפה להחלטת ועדת ההיתרים לדחות את בקשתו לקבל סיוע כספי לצורך מימון הגנתו המשפטית.

"ועדת ההיתרים מונעת מראש הממשלה לקבל סיוע במימון הגנתו המשפטית, בניגוד לאנשי ציבור אחרים שקיבלו סיוע למימון הגנתם", נאמר בהודעה. "כל מידע שנמסר לוועדה הודלף מיד באופן מגמתי ופוגע תוך פגיעה אנושה בזכות לפרטיות שעומדת גם לראש הממשלה".

עוד נטען בהודעה, "בלי הסיוע הזה, אין לראש הממשלה יכולת להתגונן אל מול המשאבים העצומים בהיקף של מאות מיליוני שקלים שהמדינה משקיעה בהגשת כתב חדשות חסר בסיס וחסר תקדים נגדו".

בועדת ההיתרים דחו את הטענות והשיבו לטענה כי אנשי ציבור אחרים קיבלו סיוע, "יש להבחין בין איש ציבור לאיש ציבור מכהן, קל וחומר ראש ממשלה – אילו לא היה מדובר בראש ממשלה מכהן לא היו חלים עליו הכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים ולא היה עליו לבקש היתר מהוועדה. הבקשה נדחתה בין השאר על בסיס החלטות קודמות של הוועדה, שבאף אחת מהן לא ניתן היתר למימון הוצאות משפט לשר מכהן, ועל בסיס עקרונות שנקבעו במקרים דומים. לא הובא לידיעת הוועדה שום מקרה של שר מכהן שקיבל סיוע באמצעות היתר מהוועדה לקבל מימון מבעלי הון".

בנוגע לטענה בדבר הדלפות ציינו בוועדה, "הוועדה איננה עוסקת בהדלפות. מעבר לכך – למרות ההתחייבות של באי כוח ראש הממשלה בבג"ץ ולמרות בקשות חוזרות ונשנות והמתנה סבלנית של הוועדה - לוועדה כלל לא נמסר מידע – כך שלטענה זו אין בכלל בסיס במציאות. בנסיבות העניין לא די בדיון עקרוני או תיאורטי – על מנת לאפשר לשקול חריגה מהכללים חייב להתקיים דיון עובדתי פרטני ולהסתמך על מידע, נתונים ואסמכתאות ראויות. באין מידע ופירוט כמבוקש לא יכול להתקיים דיון".

"לא נותר לנו אלא לחזור על העיקרון שנקבע בהחלטות הוועדה בעבר ולפיו 'בטרם יפנה שר לנדבת תרומתם של בעלי הון, עליו למצות את יכולותיו ממשאביו והונו העצמי'. וכן על הקביעה ולפיה: 'מימון הוצאות משפט הנובעות מחקירה פלילית, הכוללת חשש למעשים פליליים בקשר עם בעלי הון שונים, לא ראוי שייעשה בידי בעלי הון'", נאמר בסיום תגובת הוועדה.