"היה צריך לבטל את המכרז"

ביום פיטוריה של שקד צץ במשרד המשפטים מכרז כשהמועמדת המובילה היא ליאת בן ארי. אבישי גרינצייג ורויטל חובל מסבירים על הבעייתיות.

103FM , כ"ב בסיון תשע"ט

משרד המשפטים
משרד המשפטים
לשכת ח"כ משה גפני