"זלזול במבקר הוא זלזול באזרחי ישראל"

המבקר הנכנס הצהיר אמונים. יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין בישיבת הצהרת האמונים: "ביקורת המדינה לא רק משפרת את החיים, היא מצילה חיים".

ערוץ 7 , כ"ח בסיון תשע"ט

יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין נפגש בצהריים (שני) עם מבקר המדינה הנכנס מתניהו אנגלמן לקראת השבעתו לתפקידו במליאת הכנסת.

בהמשך בהתכנסה הכנסת לישיבה חגיגית, ובתחילתה הצהיר אנגלמן אמונים למדינת ישראל על פי הנוהל הקבוע בחוק.

בנאומו אמר אדלשטיין לאנגלמן, "יש כאלו שמעזים להפחית מערכַה של עבודת הביקורת. הם אומרים: היה עדיף לנו בלי המציק הזה, 'הנודניק', שחוקר ובוחן כל מה שאנחנו עושים. אלו דברי הבל! ביקורת המדינה לא רק משפרת את החיים, היא מצילה חיים".

"בשנים האחרונות זכיתי כיושב-ראש הכנסת לקבל את דו"חות הביקורת ממבקר המדינה היוצא, השופט בדימוס יוסף שפירא, שזו גם ההזדמנות להודות לו על שירותו הציבורי המסור וארוך השנים. בכל דו"ח, ללא יוצא מן הכלל, נמצאו ליקויים שהתוצאה שלהם היתה חד משמעית: סיכון חיי אדם", ציין אדלשטיין.

לדבריו, "פעם זו היתה ביקורת שעסקה בהקפדה על התקנים בתשתיות המדינה; פעם זו היתה ביקורת בנושא העזרה לחיילים בודדים; פעם זו היתה ביקורת בנושא זיהום אוויר והשמירה על הסביבה. יש עוד דוגמאות לאין-ספור".

"מי שמכיר את עבודת ביקורת המדינה יודע היטב שלא מדובר בשעשוע תיאורטי, לא מדובר בביקורת לשם הביקורת או בדקדוקי עניות חסרי צורך. מדובר בחיזוק הבית שלנו. מדובר בהבטחת שלומם וחייהם של אזרחי ישראל. זלזול בביקורת – הוא זלזול בהם. אין לו מקום במדינה מתוקנת", הדגיש אדלשטיין.

"אני רוצה לאחל לך, מבקר המדינה הנכנס, הצלחה רבה בתפקידך. אני משוכנע שתחושת השליחות שלך, הניסיון שרכשת והגיבוי לו אתה זוכה מחברי הבית הזה – יסייעו לך למלא את המשימה שנטלת על עצמך בהצהרת האמונים: לחזק את 'בדק הבית' של מדינת ישראל, באחריות ובאמונה", הוסיף יו"ר הכנסת.

מבקר המדינה הנכנס, מתניהו אנגלמן נשא דברים לאחר הצהרת האמונים ואמר: "זכות גדולה היא לי להיכנס לתפקיד לאחר קבלת האמון של כנסת ישראל, ואני מתחייב לשמש שליח נאמן לכלל חברי הבית. אני נכנס מתוך ענווה לתפקידי כמבקר המדינה תפקיד מרכזי בעל מסורת רבת שנים אשר מוסדר בחוק יסוד והתורם רבות לחוסנה הערכי הכלכלי החברתי והמנהלי של המדינה. אני רואה את עצמי שלוח של כנסת ישראל לטובתם של המדינה ואזרחיה".

אנגלמן ציין לשבח את מעמד מוסד מבקר המדינה ועצמאותו: "אי תלותו של המבקר ועצמאותו לצד גופי הביקורת הרבים הכפופים לביקורתו, והמחויבות להגשת הדוחות לכנסת ישראל ופרסומם לציבור, מהוות תעודת כבוד לחברה בישראל מחד, ומחייבות מאידך את המבקר בפעילות אחראית ושקולה. אני רואה חשיבות רבה לשימור מעמדו של מוסד מבקר המדינה לצד קידומה של ביקורת המדינה כביקורת בונה".

המבקר הנכנס סיפר על שאיפותיו בתפקיד: "אני אשאף להביא לידי ביטוי במסגרת התפקיד את הרקע הפיננסי ניהולי שלי, עם זאת חשוב לי להדגיש כי היושרה וטוהר המידות שהינם הבסיס לחוסנה הערכי הציבורי של המדינה הוא לאמון הציבור ברשויות המדינה הם נדבך חשוב במשימת מבקר המדינה".

"חשוב לבצע הבחנה ברורה בין תפקיד המבקר העוסק בביקורת לבין הליכי קבלת ההחלטות. קבלת ההחלטות צריכה להתבצע ע"י מקבלי ההחלטות ובראשם ממשלת ישראל והנהלות הגופים המבוקרים. המבקר בוחן בודק וממליץ בפני מקבלי ההחלטות אך ככלל אל לו להתערב בהליכי קבלת ההחלטות. מעבר להיבט המהותי קיים מבט נוסף פרקטי - מעורבות בקבלת החלטות עלולה לפגוע במעמדה של הביקורת כאובייקטיבית וכבלתי תלויה ואשר על כן ראוי למבקר לדבוק בעמדתו כמשקיף וכבוחן תהליכים מן הצד ולא כמי שמעורב בקבלת ההחלטות", אמר אנגלמן במעמד כניסתו לתפקיד.