שלושה הורשעו בפרשת המרמה בקריה למחקר הגרעיני

הנאשם העיקרי שימש בעברו כיועץ חיצוני לקמ"ג. הוא גרם לכך שהמדינה תרכוש מהחברות איתן היא קשור מוצרים ושירותים.

ערוץ 7 , ל' בסיון תשע"ט

הכור בדימונה
הכור בדימונה
פלאש 90

בית המשפט המחוזי בבאר שבע הרשיע שלושה נאשמים ושתי חברות בפרשת מרמה שבוצעה כלפי הקריה למחקר גרעיני (קמ"ג) וכלפי גוף נוסף בהיקף כולל של כ- 3.2 מיליון ש''ח, בשנים 2011-2014.

הנאשמים הורשעו בכתב אישום הכולל עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים והלבנת הון, כל אחד על פי חלקו.

הנאשם העיקרי שימש בעברו כיועץ חיצוני לקמ"ג וסיפק לה שירותים ומוצרים באמצעות חברה בבעלותו. בשנת 2011 גויס לשירות המדינה כמנהל תחום בקמ"ג. בתפקידו זה היה הנאשם מעורב באופן ישיר ועקיף, מטעם הקמ"ג, בקבלת שירותי כוח-אדם ומוצרי רכש משתי חברות פרטיות שהיו בבעלותו ושבהן היה בעל אינטרס כלכלי, תוך שהוא מבצע מעשי מרמה ומסתיר את קשריו עם אותן חברות.

בדרך זו גרם הנאשם העיקרי, בהיותו עובד מדינה, לכך שהמדינה תרכוש מהחברות איתן היא קשור מוצרים ושירותים.

בית המשפט קבע כי בנוסף למרמה השיטתית פעל הנאשם בניגוד עניינים מובהק וחבש מספר כובעים בעת ובעונה אחת. כמנהל בקמ"ג היה הנאשם מעורב מטעמה בפעילותן של החברות הפרטיות שנותרו בבעלותו – כך, הנאשם קיבל מהן שירותים, גייס עובדים והעסיקם, פיקח ואישר את שעות העבודה שתשלומים בגינן הועברו לאותן חברות. כל זאת כאשר באותו הזמן ניהל את אותן חברות יחד עם נאשמים אחרים והפיק באמצעותן רווחים אישיים.

לגבי נאשם נוסף, שהיה בעלים במשותף עם הנאשם העיקרי באחת החברות ואף ניהל אותה, נקבע כי המרמה בוצעה בשיתוף פעולה מלא, כלכלי וניהולי שלו ובין היתר היה שותף להחלטות בדבר קבלת והעברת כספים וחשבוניות והעסקת עובדים בקמ"ג.

בית המשפט אף קבע כי נסיבות ביצוע העבירות חמורות בין היתר בשל העובדה שבוצעו כלפי הקריה למחקר גרעיני- גוף ממשלתי ובעל חשיבות רבה.

הנאשם המרכזי נשלח ל-30 חודשי מאסר ונקנס ב-100 אלף שקלים. הנאשם הנוסף נשלח ל-18 חודשי מאסר וקיבל קנס בסך 75 אלף ש''ח.

על שתי החברות הנאשמות הוטל קנס בסך 100,000 ₪ כל אחת. כמו כן, בית המשפט הטיל חילוט על כספי החברות בסך כולל של כ- 250,000 ₪ לפי חוק איסור הלבנת הון.

עניינה של נאשמת אחרת הסתיים בהסדר טיעון בשלב מוקדם יותר והיא הורשעה בסיוע לקבלת דבר במרמה. לגביה נקבע כי סייעה לביצוע העבירות, בין היתר בכך שהמניות של הנאשם העיקרי באחת החברות הועברו אליה בנאמנות לצורך יצירת המצב הכוזב, לפיו הנאשם העיקרי ניתק כל אינטרס כלכלי בחברה וכן ביצעה מעשים נוספים אשר אפשרו את המרמה המתוחכמת. בית המשפט גזר עליה, עונש של 6 חודשי עבודות שירות וקנס בסך 50,000 ₪.

על הכרעת הדין וגזר הדין הוגש ערעור לבית המשפט העליון.