מרגי: 260 תלמידות עוד לא משובצות

יו"ר ועדת החינוך דורש משר החינוך לבחון את אוזלת היד של המחוז החרדי במשרד בכל הנוגע לשיבוצן של מאות בנות חרדיות במוסדות חינוך.

חזקי ברוך , ו' בתמוז תשע"ט

תוקף. מרגי
תוקף. מרגי
צילום: הלל מאיר/TPS

יו"ר ועדת החינוך של הכנסת, ח"כ יעקב מרגי (ש"ס), שיגר מכתב לשר החינוך הרב רפי פרץ, בנוגע למצוקתן של 260 תלמידות שאינן משובצות למוסד חינוך במחוז החרדי.

"כבר יותר משנתיים אשר הוסדר עניין רישום תלמידות בתקנות מפורטות וברורות אשר מטרתן הינה לסיים את כל סאגת שיבוץ התלמידות לא יאוחר מתאריך 30 ביוני, בתום כל שנת לימודים", ציין מרגי בפתח המכתב.

מרגי הזכיר כי מטרת התקנות היא לוודא שכל תלמידה "תצא לחופשה כאשר הינה יודעת היכן תלמד עוד חודשיים ימים, במטרה לצמצם ולמגר (עד כמה שניתן) את הצער הגדול אותו חוות התלמידות ובני המשפחה מידי שנה בתקופת הרישום".

עם זאת מציין מרגי, "מנתונים שהגיעו לשולחני עולה תמונה עגומה ומזעזעת כאשר מעל 260 תלמידות, ברשויות השונות, בפיקוח המחוז החרדי, טרם שובצו למוסד חינוך עד לרגע זה".

"כיו"ר וועדת החינוך אני קורא לשר החינוך, למנכ"ל משרדו, וליועצת המשפטית של המשרד לבחון את התנהלות המחוז החרדי בסוגיית שיבוץ תלמידות למוסד חינוכי לשנה"ל תש"פ, בהסקת מסקנות כלפי בעלי תפקידים במשרד, אשר היו אמורים לפקח ולאכוף את יישום התקנות הלכה למעשה", חתם מרגי את דרישתו.

העתקים מהמכתב נשלחו גם למנכ"ל משרד החינוך שמואל אבואב, למבקר המדינה מתניהו אנגלמן, למשנה ליועמ"ש עו"ד דינה זילבר וליועמ"שית משרד החינוך עו"ד אילת מלקמן.