ביהמ"ש חייב הורים לחסן את בנם

ביהמ"ש לענייני משפחה בחדרה הורה לזוג הורים לחסן מיידית את בנם, וקבע כי אם לא יעשו זאת יפעל משרד הרווחה בנושא, גם בסיוע המשטרה

ערוץ 7 , ח' בתמוז תשע"ט

חיסון
חיסון
צילום: נועם מוסקוביץ', פלאש 90

שופט בית המשפט לענייני משפחה בחדרה, טל פפרני, הורה לזוג הורים שבנם לקה בכוויה משמעותית בכף רגלו לחסן אותו נגד מחלת הטטנוס.

הדיון המשפטי נערך לבקשת היועץ המשפטי לממשלה ומשרד הרווחה, לאחר שההורים סירבו להמלצה הרפואית שניתנה להם על ידי הרופאים המטפלים לחסן את הילד.

"אינני מתעלם מעמדתם של ההורים ומזכותם של ההורים לקבל החלטות הנוגעות לבנם הקטין, לרבות החלטות מהותיות, וצודקת ב"כ המשיבים כי אכן מדובר בזכות חוקתית הנוגעת גם לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו", ציין השופט.

השופט הוסיף, "התרשמתי כי מדובר בזוג הורים טובים ומיטיבים אשר דואגים לבנם הקטין, ופעולותיהם, כך על פי ראות עיניהם, נועדו לטובת בנם הקטין ולרווחתו. עם זאת, יש לזכור כי טובתו של קטין הינו השיקול הראשון במעלה, ושעה ששוכנעתי כי, במקרה ספציפי זה לנוכח פציעתו של הקטין, הרווח ממתן החיסון גדול משמעותית מהסיכונים הטמונים במתן החיסון, דומני כי לא ניתן להשלים עם עמדת ההורים ועל בית המשפט לעשות שימוש בסמכותו ובשיקול הדעת המוקנה לו".

"אני מורה למשיבים, הוריו של הקטין, לפנות עם הקטין מידית... לחדר המיון בבית החולים ----- לשם קבלת חיסון נגד טטנוס. אפשרתי למשיבים שהות ממושכת יחסית עד מתן החיסון, וזאת בעיקר על מנת שתהא בידם שהות מספקת על מנת לשקול עמדתם וחלף עיכוב ביצוע", קבע השופט והוסיף, "ככל שלא יפעלו המשיבים כאמור, וככל שלא תינתן החלטה אחרת, רשאי המבקש לבצע את כל הפעולות הדרושות לצורך מתן החיסון, לרבות הסתייעות לשם כך בגורמי הרווחה או בגורמי משטרת ישראל".