"חורבן השבת גדול מחורבן בית המקדש"

ראב"ד ירושלים הרב שטרנבוך הביע מחאתו על התעצמות חילולי השבת ואמר כי יש ניסיון לבטל לחלוטין את שמירת השבת במרחב הציבורי

בן שאול , ט"ז בתמוז תשע"ט

אמא ובת, נרות שבת
אמא ובת, נרות שבת
צילום: ISTOCK

על רקע התעצמות חילולי השבת במרחב הציבורי טען ראב"ד ירושלים הרב שטרנבוך כי זו כבר אינה פגיעה בסטטוס קוו בעניין השבת אלא ניסיון לבטלו לחלוטין.

"בזמנינו כבר הורגלנו לחיות בין החופשיים והרשעים עד שהציבור אינם מוחים, ובעוה"ר בזמן האחרון פשתה מגיפה מעיר לעיר שמסדרים תחבורה ציבורית בחינם בשבת עבור רבבות ה"י, ועל ידי זה הם פורקים מעצמם שמירת שבת לגמרי, ומי יכול לשער צער השכינה בעת הזאת, וראוי לנו להרים קול מחאה אדירה בעת הזאת בארץ ובגולה".

לדבריו, יש ניסיון לבטל את השבת במרחב הציבורי. "אנחנו כבר לא עומדים במצב של "חילול שבת" אלא במצב של "ביטול ועקירת השבת" רח"ל, ואין לנו היום נביאים שיעמדו ויעוררו את העם"...

בדבריו הוסיף כי חורבן השבת גדול מחורבן בית המקדש. "בפרט בשבועות הקרובים שאנו בוכים ומתאבלים בהם מידי שנה בשנה על חורבן בית המקדש מזה כאלפיים שנה, ראוי לנו להוסיף ולבכות בימים הללו על חורבן השבת שנעשה לעינינו ממש, כי באמת חורבן השבת חמור יותר מחורבן בית המקדש, שהרי אמרו חז"ל (יבמות ו' ע"א) שבניין בית המקדש אינו דוחה שמירת שבת.

"יש ללמוד מזה שכשם ששמירת שבת חשוב יותר מבניין בית המקדש, כך להפך רח"ל – חורבן השבת חמורה יותר מחורבן בית המקדש, והטעם בזה כי השבת היא האות המקשר בין עם ישראל לקב"ה, וביטולה ועקירתה הרי זה עקירת השייכות שלנו לקב"ה, ועלינו להשמיע קול מחאה אדירה לכבוד השבת, ובפרט בשבועות הללו שהם מיוחדים לבכות על צער השכינה".