תחילתה של שקיפות ב'ועדת השתיים'

נשיאת העליון פרסמה נוהל להסדרת ועדת השתיים המסננת שופטים המעוניינים להתקדם. הועדה שלא הוקמה בחוק פעלה עד כה מתחת לרדאר.

ערוץ 7 , כ"א בתמוז תשע"ט

נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות
נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות
צילום: ליאב פלד

בהמשך לפסק הדין של בית המשפט העליון שניתן לאחרונה בערעור של התנועה למשילות ודמוקרטיה, חתמה נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות על נוהל המגדיר לראשונה את עבודת הועדה.

נזכיר כי במשך ארבע שנים ניהלה התנועה למשילות ודמוקרטיה מאבק משפטי וציבורי עיקש על פומביות הועדה המסננת מועמדים לשפיטה.

את הועדה הקימה בחשאי נשיאת בית המשפט העליון דאז דורית בייניש, עוד בשנת 2007. היא מינתה שתי שופטות בדימוס שיראיינו שופטי בית משפט השלום המבקשים להתקדם למחוזי, ויגישו אליה את המסקנות.

עד לפנייתה הראשונה של התנועה בשנת 2015 אפילו חברי הועדה לבחירת שופטים לא ידעו אודות קיום הועדה ודנו במינויים של שופטים כאשר חוות הדעת של הועדה מוסתרות מהם.

בנוהל שפירסמה חיות בניסיון להגדיר את עבודת הועדה בעקבות הביקורת, היא מחדדת ומבהירה כי ועדת השתיים איננה מהווה חסם בפני שופט המעוניין להציע את מועמדותו, וקבעה כי שופט בית משפט השלום יוכל לפנות לא רק לועדת השתיים של הנשיאה, אלא גם לשר המשפטים ולועדת המשנה של הועדה לבחירת שופטים ולהציע את שמו לקידום.

אחד החידושים המרכזיים בנוהל שגיבשה הנשיאה קובע כי שופט שנדחה בועדת השתיים, יוכל לקבל את ההמלצות שנקבעו אודותיו. לאורך ההליך המשפטי התנועה למשילות ודמוקרטיה הלינה על כך שאפילו שופטים שהגיעו לוועדת השתיים לא קיבלו כל מידע בעניין דחיית מועמדותם. כמו כן נכתב בנוהל כי "תועבר פסקת הסיכום של המלצת הוועדה המייעצת לחברי הוועדה לבחירת שופטים לקראת דיון במליאת הוועדה לבחירת שופטים."

בתחילה השיבה הנהלת בתי המשפט לתנועה למשילות כי חוק חופש המידע לא חל על ועדת השתיים וכך קבע גם בית המשפט המחוזי, ורק בעקבות הערעור לעליון שהגישה התנועה למשילות ודמוקרטיה נקבע שחוק חופש המידע חל על פעילות הועדה.

היועץ המשפטי של התנועה עו"ד שמחה רוטמן מסר בתגובה כי "עצם פרסום הנוהל למרות הפגמים שיש בו, הוא מהלך מבורך. יש לקוות שהמשך הפעילות הציבורית בעניין תוביל להפיכת ההליך לשקוף יותר, הן כלפי המועמדים והן כלפי הציבור, שזכאי לדעת כיצד ממנים את שופטי ישראל, המחזיקים בכוח כה רב".