הלמ"ס: כרבע מהישראלים חשים שהם סובלים מאפלייה

מדובר באפלייה על רקע אחת מהסיבות האלה: גיל, לאום, מוצא-עדה, צבע עור, דת-אמונה, מין, נטייה מינית או מוגבלות פיזית או נפשית.

ערוץ 7 , כ"ה בתמוז תשע"ט

53% חשים אפלייה. בני העדה האתיופית מפגינים
53% חשים אפלייה. בני העדה האתיופית מפגינים
צילום: קובי ריכטר - TPS

במסגרת הסקר החברתי שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נבדקה בין היתר השאלה האם הנבדקים חשים שהם סובלים מאפלייה.

השאלה שהוצגה בסקר היתה: בשנים עשר החודשים האחרונים, האם חשת אפליה לגבי כל אחד מהגורמים האלה: הגיל שלך, הלאום שלך, המוצא-העדה שלך, הדת-האמונה שלך, המין שלך, הנטייה המינית שלך, מוגבלות פיזית או נפשית שלך, וצבע עורך. השאלה נשאלה לגבי כל סיבה בנפרד.

אפשרויות התשובה היו: 1. כן; 2. לא.

מהתוצאות עולה כי 27% מהאוכלוסייה (כמיליון וחצי איש) בגיל 20 ומעלה בישראל חשים אפליה כלשהי על רקע אחת מהסיבות האלה: גיל, לאום, מוצא-עדה, צבע עור, דת-אמונה, מין, נטייה מינית או מוגבלות פיזית או נפשית.

תחושת אפליה בולטת בעיקר בקרב האוכלוסיות האלה: יוצאי אתיופיה (53%), חרדים (40%), ערבים (37%), בעלי הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית נמוכה – עד 2,000 ש"ח (36%) ובקרב רווקים (34%).

11% מבני 20 מעלה (כ-626 אלף איש) חשים מופלים על רקע מוצא-עדה: 8% מהיהודים ו-24% מאלה שאינם יהודים. בקרב יוצאי אתיופיה, שיעור המדווחים על תחושת אפליה על רקע מוצא הגיע ל-48% (42 אלף איש). 15% מילידי אסיה-אפריקה חשים אפליה על רקע מוצא (63 אלף איש). 14% מילידי בריה"מ (לשעבר) שעלו ב-1990 ואילך חשים אפליה (כ-100 אלף איש) על רקע מוצאם.

10% (530 אלף איש) חשים מופלים על רקע דתם-אמונתם: 19% מהמוסלמים ו-8% מהיהודים. בקרב היהודים, תחושת האפליה מתחזקת ככל שעולה מידת הדתיות: 33% מהחרדים, 11% מהדתיים וכ-4% מהמסורתיים ומהחילוניים חשים אפליה.

9% מבני 20 מעלה (כ-500 אלף איש) חשים מופלים על רקע לאום. השיעור הגבוה ביותר נמצא בקרב המוסלמים, 33%.

8% מהאוכלוסייה בגיל 20 ומעלה (כ-430 אלף איש) חשים מופלים על רקע גילם. שיעורים גבוהים יחסית נצפו בגילים הצעירים 24-20: 11% חשים מופלים על רקע גיל, ובקרב המבוגרים בני 50 ומעלה 10% חשים מופלים על רקע גילם. בגילי הביניים 49-25 השיעור נמוך יותר: 5% חשים מופלים על רקע גיל.

11% מהנשים חשות מופלות על רקע מינן. השיעור גבוה יותר בקרב נשים צעירות: 18% מבנות 29-20 חשות מופלות על רקע היותן נשים, ו-16% מבנות 39-30. בקרב בנות 40 ומעלה, השיעור נמוך יותר - 7%.

3% חשים אפליה על רקע מוגבלות פיזית או נפשית (כ-190 אלף איש). בקרב אנשים שמדווחים על מוגבלות תפקודית חמורה, 12% מרגישים מופלים על רקע מוגבלותם (כ-95 אלף איש).

3% חשים אפליה על רקע צבע עורם (כ-155 איש). כמעט מחצית (46%) מיוצאי אתיופיה חשים אפליה על רקע צבע עורם (כ-40 אלף איש). פחות מאחוז מבני 20 ומעלה חשים אפליה על רקע נטייתם המינית.

שיעור המרגישים תחושות שליליות כגון עוני, לחץ וחוסר שביעות רצון מהמצב הכלכלי גבוה יותר בקרב אנשים שחשים אפליה כלשהי, מאשר בקרב אנשים שאינם חשים אפליה.