משרד השיכון קנס חברי קבוצת רכישה

הממונה על חוק המכר במשרד השיכון הטיל עיצום כספי בסך של 4,250,000 שקל על קבוצת רכישה בעקבות הליך מנהלי שהתנהל בחודשים האחרונים

מיכל לוי , ז' באב תשע"ט

אילוסטרציה
אילוסטרציה
צילום: הדס פרוש, פלאש 90

תקדים: הממונה על חוק המכר במשרד השיכון הטיל עיצום כספי בסך של 4,250,000 שקל על קבוצת רכישה בעקבות הליך מנהלי אשר התנהל בחודשים האחרונים.

זו הפעם הראשונה בה חברי קבוצת רכישה הוכרו על ידי משרד הבינוי והשיכון כיזמים לענין חוק המכר.

במסגרת ההליך המנהלי נמצא כי חברי הקבוצה מכרו דירות לרוכשים אשר מצד אחד לא צורפו לקבוצת הרכישה ומצד שני כספם לא הובטח בהתאם להוראות חוק המכר.

תוצאות ההליך הן העיצום הכספי המתואר כאשר הסכום מוכפל בכל 50 ימים כל עוד לא תוקנו ההפרות.

המקרה מחדד כי חברים בקבוצת רכישה הינם יזמי בניה, והדבר מטיל עליהם אחריות רבה, בהיבטים שונים, ובין היתר – במקרה של מכירת דירות בפרויקט לצדדים שלישיים, כפי שאירע במקרה זה.

במשרד השיכון אומרים כי קבוצות רכישה הינן שיטה חשובה בענף הנדל"ן בישראל אשר יש לשמרה. במקביל, יש לעשות ככל הניתן על מנת להגן על רוכשי דירות בבואם לקנות דירה חדשה בשוק החופשי. לאור מורכבות עסקאות של קבוצות רכישה, נציגות קבוצה נדרשת לנקוט משנה זהירות בכל הקשור לעמידה בחוקים השונים תוך הבנה כי חברי הקבוצה הם יזמי נדל"ן לכל דבר וענין. בכל מקום בו עולים ספקות בקשר לנאותות העסקאות, יחידת חוק המכר מבצעת בדיקה על מנת לוודא כי ההתקשרויות של הקבוצה נעשו בצורה חוקית וכי כספי רוכשי הדירות מובטחים.

בנימין דרייפוס, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון אמר כי "המשרד, באמצעות ממונה חוק המכר, יפעל להגן על כספי רוכשי דירות בישראל בכל מקום בו הוא נדרש. חברי קבוצת רכישה נדרשים להבין כי הם יזמים לכל דבר וענין. כך הם אחראיים להתקדמות הפרויקט על כל מרכיביו השונים כמו גם לעמידה בכל חוקי המדינה".

עו"ד אלעזר במברגר, היועץ המשפטי של משרד הבינוי והשיכון הוסיף כי "חוק המכר נועד להגן על רוכשי דירות חדשות בישראל, במגוון דרכים, שעיקרם החובה להעניק לרוכש הדירה בטוחה הולמת, כנגד כספים ששילם למוכר במסגרת העסקה. ניתוח משפטי של העסקאות שנעשו על ידי קבוצת הרכישה במקרה זה, העלה כי מדובר בעסקאות של מכר דירה לכל דבר וענין, אשר לגביו חלים הוראות חוק המכר. הקבוצה מכרה את הדירות מבלי להעניק לרוכשים את ההגנות הקבועות בחוק. מטעם זה הוטל העיצום הכספי".