השרשרת לשרה, הדרישה לצמיד תואם: נחשפים תמלילי רה''מ בתיק 1000

נתניהו התעמת עם החוקרים סביב חלקו בדרישות למתנות עבור רעייתו מאיש העסקים ארנון מילצ'ן. לשכת רה"מ: "עוד הדלפה פלילית, צהובה".

ערוץ 7 , י"א באב תשע"ט

נתניהו ושרה
נתניהו ושרה
צילום: איתן אלחדז/TPS

העיתונאי גיא פלא חשף בחדשות 12 תמלילים מחקירות ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 1000 - פרשת המתנות.

לפי החשד, ראש הממשלה ורעייתו שרה פעלו כדי להשיג מתנות יקרות ערך. נתניהו עומת בחקירה עם הפרטים על המתנות שקיבלו בני הזוג לאורך השנים ממילצ'ן.

מדובר על שתי מתנות שונות שהעביר איש העסקים המקורב לזוג פעם אחת ב-2004 ופעם נוספת ב-2016. במקרה הראשון, החוקרים אמרו שמילצ'ן רכש להם שלושה צעיפים מכיכר המדינה, שעלות כל אחד מהם אלפיים שקלים.

במקרה המאוחר יותר, מדובר על שרשרת שנרכשה בחנות יוקרה עבור שרה במלון הילטון תל אביב, אלא שלטענת החוקרים מילצ'ן "הסתפק" רק בשרשרת ולא רכש גם את הצמיד התואם - ולכן התבקש לקנות גם את התכשיט הנלווה בסכום כולל של 8,600 דולרים.

תחילה אמר נתניהו לחוקרים שאין לו מושג במה מדובר:
חוקר: בתחילת שנות האלפיים. אני... ברשותך רוצה להקריא לך איזשהו ציטוט קטן מהחקירה הראשונה שלנו איתך. שאלנו אותך על עניין התכשיט ו...כשאני שאלתי אותך על תכשיט שרעייתך, מדברים על התכשיט האחרון (מנמיך את קולו) ששאלנו אותך, שרעייתך קיבלה, אתה ידעת? השבת על התכשיט האחרון 'שקר וכזב'
נתניהו: אממ... אממ...
חוקר: אומר התכשיט האחרון, כלומר על תכשיט קודם שרעייתך קיבלה מארנון מילצ'ן, כן ידעת?
נתניהו: אני לא זכרתי את זה ואני גם היום לא זוכר... אני קראתי ב... תקשורת
חוקר: אתה אומר, בחקירה שלך
נתניהו: אני לא יודע, אולי היא קיבלה.. אולי, אולי היא קיבלה איזה פל... משהו מפלסטיק... או אפילו משהו אחר מאמנדה (אמנדה קוצר, רעייתו של מילצ'ן – ג"פ), אני יכול לזכור את זה?
חוקר: למה אמרת תכשיט אחרון?
נתניהו: כי אולי... הם מחליפים ביניהם מתנות, היא נותנת לה... את 'השמונצה' שלה.. והיא נותנת לה 'שמונצה' שלה

החוקר מטיח בנתניהו שאילו מישהו היה קונה מתנה לרעייתו - הוא דווקא היה זוכר את זה, על אחת כמה וכמה אם היא כל כך יקרה. נתניהו בתורו משיב לו שהוא לא יכול לזכור אחרי 20 שנה - ומספק בשלב זה טענה לפיה אינו מודע לכל ההתנהלות של שרה רעייתו, וזאת משום שהם "שתי ישויות נפרדות".
חוקר: השאלה היא כזאת - מילצ'ן, בעבר קנה לרעייתך תכשיט, מאוד גדול, אדוני זוכר?
נתניהו: לא
חוקר: (בשנת) 2004
נתניהו: לא, אני לא זוכר (תכשיט) מאוד גדול
חוקר: אוקיי
נתניהו: אני לא יכול להגיד לך אם אני...זוכר גם את התכשיט הזה
חוקר: אוקיי, אז זה גם, אני רוצה להזכיר את זה לאדוני... שבשנת 2004 ארנון מילצ'ן רוכש לרעייתך בחנות "ה. שטרן" במלון הילטון בתל אביב תכשיט, אתה זוכר את זה? עלות של אלפי דולרים?
נתניהו: אני לא, לא זוכר את זה
חוקר: לא זוכר?
נתניהו: לא זוכר את זה
חוקר: אז אני אומר לך שאתה גם... שהתכשיט הגיע יחד עם צמיד.... ואת זה הוא לא רכש לרעייתך. אני רק רוצה לומר לאדוני שאפרופו שתי ישויות נפרדות - אתה מתקשר לארנון מילצ'ן ואתה מבקש ממנו שיקנה גם את הצמיד
נתניהו: טוב, אני לא זוכר את זה, ודבר אחד בטוח, אה... אם הרעיון הוא שאני דורש משהו, אין דבר כזה, לא היה.

החוקר מוסיף להתעקש ואומר לו שהתערבותו כדי שירכשו לרעייתו שרה צמיד יקר סותרת באופן מהותי את טענת ראש הממשלה לפיה שניהם "שתי ישויות נפרדות", ולכך הוא מוסיף עוד מתנה שנתניהו היה מודע לה לכאורה.
חוקר: אפרופו שתי ישויות נפרדות, אני מראה לך בדיוק שאתה מתעסק
נתניהו: סליחה, בוא...
חוקר: גם ב...אני לא סיימתי, גם במתנות של רעייתך. אני אתן לך אחרי זה עוד דוגמה, אני נותן לך כבר מעכשיו טיפ, נותן לך עוד דוגמה אחרי זה... כדי להראות שאתם [לא] שתי ישויות נפרדות.. שאדוני מתערב במתנות שרעייתך מקבלת והם לא מספקות אותה והוא דורש עבורה, עוד דברים
נתניהו: תן, תן עוד
חוקר: כי המתנה הזאת לצורך העניין, קנו לה רק שרשרת, לא קנו לה צמיד
נתניהו: אתה אומר. טוב, אני לא זוכר
חוקר: מה לעשות? לא רק אני אומר
נתניהו: בסדר אבל אני לא זו...
חוקר: הקבלות אומרות, שנייה
נתניהו: אז מה הקבלות? מה אני אחראי על ה...
חוקר: ולא רק של ארנון מילצ'ן... שאתה, אתה מתערב, ומבקש... ואתה אומר תקנו לה צמיד... שאני בא כחבר שלך ונותן לאדוני מתנה, אתה מתקשר, ומלין על כך ומבקש שיקנו לה עוד חלק. מה יש לך לומר על זה?
נתניהו: אני, אני, לא זוכר, אבל אם.... אם התאוריה שלכם...
חוקר: לא תאוריה, עובדה
נתניהו: תקשיב לי! אם... אם התאוריה שלכם, אבל אני חולק עליה בצורה מוחלטת, אני אמרתי לך שהיא לא ואני לא..
חוקר: אתה מתערב במתנות שקשורות אליה
נתניהו: הפוך! אני אומר לך שבכל מה שקשור...
חוקר: אתה מתערב
נתניהו: תקשיב לי, מה אתה רוצה לשמוע את עצמך?... אני אומר רק... אני אומר לך דבר שהוא... פשוט, דבר שייפול, וזה ייפול. אי אפשר להחזיק דבר כזה שאני הלכתי וידעתי, כמה היא מזמינה בשמפניה, הרי זה מה שאתם מדברים
חוקר: לא שאלתי את זה
נתניהו: ו...אבל...סליחה! זה מה שאמרתם! זה הסכומים, אמרתם לי... שמונה מאות אלף, מי ידע בכלל את הדברים האלה?! ואם אלו הסכומים ואם הוא מביא? ומתי הנהג מביא? וכל המקרים...מי יודע דברים כאלה בכלל? זאת אומרת אני אומר לך שאנחנו נפרדים? כן. האם היה ממשק כזה או אחר פה ושם בזוג נשוי במשך שבע עשרה שנים? מעט מאוד! אני לא זוכר את המקרה הזה.

החוקר ממשיך להתעקש שנתניהו אכן מתערב במתנות שרעייתו מקבלת - ואז נתניהו משנה את גרסתו, ולמרות שהוא מודה שהוא זוכר מקרה אחד, האשים את החוקרים בכך שהם בנו תאוריה מופרכת לגבי דפוס על סמך מקרה פרטני אחד.
נתניהו: מי אמר לך שהתערבתי?
חוקר: אני אומר לך
נתניהו: אני לא יודע
חוקר: בחומר החקירה חד משמעית עולה ממספר עדויות... שאדוני...
נתניהו: על ה.. אתה מדבר על המקרה הזה?
חוקר: כן
נתניהו: אה...מקרה, אולי מקרה אחד
חוקר: אולי?
נתניהו: אבל אני אומר, אולי. אני לא אמרתי לך שהיה
חוקר: היה או לא היה?
נתניהו: אני לא זוכר... אתם מנסים לעשות איזה, ל... לקחת מקרה אחד שאני לא זוכר אותו ולהגדיל אותו לאיזה שיטה... ואין שיטה כזאת.. אין שיטה, בכלל זה שיטה, אתה יודע? קובעים, שיטה...
כורש ברנור (ראש היחידה הארצית לחקירות הונאה לשעבר - ג"פ): אפשר לשאול שאלה אדוני?
נתניהו: קובעים שיטה עכשיו בוא נתחיל להתאים את העובדות. יש מישהו שלא מקבל מתנות מחברים?
כורש: ...חוקר שאל אותך, וזה התפקיד שלנו, לשאול שאלות. למה אדוני מתרגש, אה...
נתניהו: לא, לא מתרגז, אני...
כורש: אתה. אתה מתרגז.. אתה זוכר פעם, שרעייתך פנתה אלייך וביקשה ממך לפנות לפלוני אלמוני להשלים שרשרת, צמיד או תכשיט?
נתניהו: אמרתי לך שאני לא זוכר את זה
כורש: לא זוכר
נתניהו: שמעתי את זה בחדשות אבל אני לא זוכר
כורש: אבל אתה לא זוכר?

החוקרים מטיחים בנתניהו שלא מדובר במתנות, משום שלא קיימת הדדיות בין הזוג נתניהו למילצ'ן, דבר שמרגיז מאוד את ראש הממשלה עד כדי שהוא דופק על השולחן:
חוקר: גם העורך דין שלך אומר את זה
נתניהו: סליחה
חוקר: העורך דין שלך...
נתניהו: (מרים את קולו) אתה קבעת שצריך להיות?!
חוקר: אבל זה העורך דין שלך אפילו...
נתניהו: מה זה? אני? אני צריך לעשות חשבון?
חוקר: מתנות זה דבר שאתה בא ונותן למישהו
נתניהו: (צוחק)
חוקר: רק צד אחד מקבל לאורך שנים... זה מושג חדש, עם שליחים, יש אספקות
נתניהו: חבר'ה, קודם כל... אתה יכול לקבל, אתה יכול גם לבקש, במקרה, אני אומר לך כאיל...אה...מספר הפעמים שביקשתי הוא שבריר ואני לא! יודע! (יד מכה שולחן)
חוקר: מאה אחוז
נתניהו: מה שרה מקבלת
חוקר: פעם אדוני קיבל מעיל
נתניהו: ב...ב...ב... תשעים אחוז מה....מ...תשעים ותשע אחוז מהפעמים
חוקר: אדוני פעם קיבלת מעיל?
נתניהו: מה אני יכול לדעת? נו? מי יודע? שתי ישויות נפרדות, אני חי ועובד.
אבל החוקרים לא מוותרים למרות ניסיונות ההכחשה של נתניהו. לאחר שהציגו לו את המתנות, הם שולפים הוכחות לכאורה לכך ששרה רעייתו הייתה נוסעת עם הנהג למילצ'ן מדי חודש אליו כדי שישלם עבור קבלות בעשרות אלפי שקלים.
כורש: אני אומר לך עכשיו שהוא הסיע אותה, למה?
נתניהו: נו, את מי?
כורש: את רעייתך ואת הילדים
נתניהו: אני לא יודע, אין לי, אני לא יודע
כורש: אני אומר לך כעובדה
חוקר: ... כל מיני עובדות
נתניהו: שמה?
כורש: מחומר החקירה עולה
נתניהו: לאן? לאן הוא הסיע אותה?
כורש: כל חודש, כל חודש הוא היה מעביר את הקבלות למילצ'ן ומילצ'ן היה משלם את ה...חשבונות
נתניהו: אני לא יודע, מה אתה רוצה? שאני, אני...
חוקר: עשרות אלפי שקלים
נתניהו: אין לי בדל, עד שלא אמרת לי את זה עכשיו, עכשיו אני שומע, אין לי בדל של מושג
חוקר: ...ואם היית יודע על זה? ...זה היה משנה?
נתניהו: אז שאלת אותי אם אני יודע, אני לא יודע
חוקר: כן, עכשיו אתה יודע
נתניהו: אני לא יודע, לא, אני לא, אני לא, לא נותן כאן שום... אני אומר לך עובדה. עובדה שאני לא ידעתי!... אתה יכול לשאול עשר פעמים ואני אומר לך עובדה שלא ידעתי.

מטעמו של ראש הממשלה נמסר: "עוד הדלפה פלילית צהובה ורכילותית שרק ממחישה על מה בוזבזו רבע מיליארד שקלים מכספי משלם המיסים הישראלי. איזה עוד גיבוב של שטויות תפרסמו כדי להסית את דעת הציבור מהשאלה המרכזית של הבחירות: מנהיגות חזקה של נתניהו או רוטציה חלשה של לפיד וגנץ, עם ניסנקורן כשר אוצר".