נציב קבילות החיילים:
קצין שבר יד לחייל; מ''מ הכריח לוחמים לזחול על הפצעים

ישנה ירידה במספר הקבילות על אלימות פיזית מצד מפקדים אך חלה עלייה בקבילות על אלימות מילולית ושיח פיקודי בלתי ראוי כלפי חיילים.

עדו בן פורת , י"ב באב תשע"ט

למצולמים אין קשר לידיעה
למצולמים אין קשר לידיעה
צילום: דובר צה"ל

"מפקד אמר לחיילים ממוצא אתיופי: 'תחייכו כדי שנראה אתכם בלילה' "

מ"מ נציב קבילות החיילים ומבקר מערכת הביטחון, תא"ל (מיל') איתן דהן, הגיש לראש הממשלה ושר הביטחון בנימין נתניהו וכן ליו"ר וועדת החוץ והביטחון של הכנסת, את הדוח השנתי המסכם את שנת 2018.

דוח נקח"ל התאפיין בשנה החולפת בקבילות על אלימות פיזית של מפקדים, לצד אלימות מילולית ושיח פיקודי לא ראוי, לרבות באמצעות 'וואטסאפ'.

בשנת 2018 נרשם ריבוי של קבילות נגד נגדים וקבילות של חיילים המשתייכים לאוכלוסיות מיוחדות (חרדים, חיילים בודדים, מתנדבים ועתודאים).

מנגד נרשמה ירידה בקבילות שעניינן שיח פוגעני. כמו כן, נותר על כנו מספר הקבילות הגבוה של אנשי קבע- קצינים ונגדים.

בהקדמה לדוח, הנציב מתייחס לשיח הפיקודי: ''בעוד שניתן לציין לטובה את הירידה במספר הקבילות המצביעות על אלימות פיזית מצד מפקדים כלפי פקודים, לא ניתן להתעלם מהעובדה שחלה עלייה במספר הקבילות שעניינן אלימות מילולית ושיח פיקודי בלתי ראוי כלפי חיילים. נראה כי יש מפקדים שאינם מודעים להשלכות ההרסניות של שיח בוטה ופוגע המתרחש לעיתים תוך הלבנת פני פקודים ברבים.

מ"מ נציב קבילות החיילים ומבקר מערכת הביטחון, תא"ל (מיל') איתן דהן

''התופעה אף עלולה להיות בעלת ממדים חמורים בהרבה בעידן הנוכחי שבו משתמשים באמצעים טכנולוגיים מהירים להעברת מידע. לא אחת מכיל מידע זה תוכן אישי או חסוי הנוגע לצנעת הפרט, כדוגמת מצבו הרפואי או המשפחתי, ושימוש שגוי ובלתי מושכל ברשתות החברתיות עלול לגרום להפצת תוכן המידע באופן נרחב עד כדי הפיכתו לנחלת הכלל''.

הנציב מדגיש: ''שומה על מפקדי צה"ל כי ישכילו לנהוג באיפוק ובשום שכל, טרם יעשו שימוש בלתי זהיר בלשונם או במידע פרטי המגיע אליהם בנוגע לפקודיהם''.

הדוח ''מציף'' בין היתר פגיעה בזכויות יסוד של חיילים: אי מימוש כלל ימי החופשה של חיילי חובה במערך הלוחם, פגיעה בזכויותיהם של מאבטחי מתקנים המועסקים ללא ההכשרה הנדרשת. ריבוי קבילות המעידות על הפעלת שיקול דעת שאינו בסמכות המפקד בנוגע למצבו הרפואי של חייל, עד כדי סיכון רפואי (מניעת גישה ל'ביקורופא', אי מימוש הנחיות רפואיות, אי כיבוד פטורים ועוד).

בחלק בדוח הנוגע לתלונות בדבר אלימות פיזית נכתב על מפקד ששבר את ידו של חייל במהלך תרגיל, קצין שבעט בחייל שנרדם במטווח, ומפקד שהורה לחייל להסיר תחבושת שקיבל מחובש רק כי פנה לחובש ללא רשות.

הנציב גילה פער בשירותים הרפואיים הניתנים לחיילים. פערי תיעוד מהותיים הנובעים מבעיות תשתית ומפערים מקצועיים בהבנת החובשים את חשיבות התיעוד. נמצא פער במיצוב מעמדם של החובשים אל מול גורמי הפיקוד, צמצום במספר המטפלים ועוד.

בפרק העוסק בשירות המשותף, הנציב מציג קבילות שהגישו חיילים דתיים שטענו כי אורח חייהם הדתי נפגע. במרבית המקרים מצא הנציב כי מדובר בתקלות שנוצרו בשל אי הבנה של פקודות או בהיעדר הנחיות ברורות.

כך לדוגמא, חייל הלין על כך שגורמי הפיקוד ביחידתו לא אכפו את פקודת ההופעה והלבוש, מאחר שהחיילות ביחידה נוהגות ללבוש מכנסיים מסוג 'טייטס'. .

מפקד הגדוד שבו שירת החייל והגורם הממונה על הנוהג והמשמעת באגף כוח- האדם מסרו בתגובה למקרה זה כי מצאו שהחיילות ביחידה מתנהלות בהתאם לפקודות הצבא בנושא ההופעה והלבוש. גורמים אלו לא מצאו כי קיימת כל מדיניות נוספת באשר לאופן לבישת בגדי ספורט בכלל ומכנסיים מסוג צמּודוֹנים בפרט.

במקרה זה, הנציב מצא לנכון לקבל את המסקנה כי לא היה פגם באופן אכיפת פקודות הצבא בנושא ההופעה והלבוש בגדוד, אך נמצא כי קיים חוסר בהירות ביחידות הצבא באשר להוראה בנושא ההופעה והלבוש של בגדי ספורט בצה"ל. על כן הומלץ לגורם המוסמך באגף כוח-האדם לרענן בקרב הגורמים הרלוונטיים ביחידות צה"ל את הפקודות וההוראות המחייבות בדבר אופן ההופעה והלבוש של חיילים בבגדי ספורט.

בקבילה נוספת טען חייל כי בבסיס שאליו נשלח לתעסוקה מבצעית לא הקפידו על תנאי הכשרות המחייבים, וכי לא הקפידו על פקודת השירות המשותף.

גורמי הצבא שבדקו את טענות החייל, מצאו כי אכן נפל פגם באופן ההתנהלות של גורמי המטבח בבסיס בסוגיית ההקפדה על הכשרות, ועל כן תוקנה מיד החריגה וחודדו נוהלי הכשרות בקרב הגורמים הרלוונטיים בבסיס. מפקד היחידה גם העיר לגורמים אלו כדי למנוע הישנות מקרים דומים. לצד זאת לא נמצא כי הייתה חריגה מפקודות הצבא בסוגיית תנאי השירות המשותף.

נציב קבילות החיילים מציין בדוח כי בשנים האחרונות משתלבות נשים ביחידות רבות יותר בצה"ל ובמגוון הולך וגדל של תפקידים. במקביל חל גידול גם בשילוב של חיילים דתיים וחרדים ביחידות צה"ל השונות – אף הם במגוון רב של תפקידים.

''המציאות המשתנה חייבה את צה"ל לגלות רגישות ולפעול בשום שכל נוכח המפגש בין אוכלוסיות אלו. בשל כך החליטו רשויות הצבא להסדיר את מערכת היחסים בין האוכלוסיות השונות בצה"ל ולהתאים את פקודות הצבא והוראותיו למצב החדש שנוצר, באופן שייתן מענה לבעיות שונות ומגוונות העולות ממצבים רגישים אפשריים בשירות הצבאי.

''עם זאת, ונוכח המורכבות שנוצרה בחיי היום יום בצה"ל ובמיוחד ביחסי הגומלין בין גברים לנשים במקרים הרלוונטיים, קורה שמפקדים וחיילים נתונים במספר מקרים בחוסר בהירות בנוגע להוראות המחייבות.

''זאת על אף שהרושם שעלה מהקבילות בנושאים אלו, הוא כי ככלל עושים מפקדי הצבא מאמצים רבים כדי למנוע אי נעימות או תחושת פגיעה במי מחיילי צה"ל, תהא השתייכותו למגדר או למגזר זה או אחר אשר תהא. המאמצים ננקטים באמצעות הקפדה על העקרונות שנקבעו בפקודות הצבא, ובאמצעות מתן פתרונות יצירתיים במקרים הנדרשים", הוסיף הנציב.

זכויות ת"ש ותשלומים: הנציב קיבל קבילות מחיילים על אי עמידה במכסה השנתית של 18 ימי חופשה ללוחמים בשירות חובה. שינוי מדיניות ותקלות במערכת כ"א הביאו לפגיעה ביכולת משרתי הקבע לממש את כלל ימי החופשה, שלהם הם זכאים.

בכל הנוגע למלש"בים (מועמדים לשירות ביטחון), למרות הירידה בקבילות על חוסר מענה מצד מוקדי 'מיטב', עדיין ניכר תסכול רב מתוכן המענה ואיכותו. כך לדוגמא קיימת המתנה ממושכת למפגשים עם גורמי בריאות הנפש.

ישנה עלייה של 16% בקבילות משרתי מילואים. ריבוי קבילות בסוגיות שכר ותשלומים. עליה בקבילות בנוגע לעיכוב בזימונים לוועדות רפואיות (עשרות קבילות במהלך 2018). מנגד, ירידה בקבילות בעקבות עליית אתר המילואים באינטרנט (טפסים, עדכונים וכו).

מ"מ נציב קבילות החיילים בחר לציין לטובה את המשך מגמת השיפור בגדודים המעורבים ובמערך התצפיתניות ואת הירידה המשמעותית בקבילות טבעוניים, אם כי נמשכות הקבילות אודות המענה הניתן ביחידות. לצד זאת הביע הנציב את דאגתו הרבה מהיקף הקבילות הגבוה של אנשי הקבע, קצינים ונגדים.

תגובת דובר צה''ל: ''צה"ל מברך על דו"ח נציב קבילות החיילים לשנת 2018, ורואה בו כלי חשוב ללמידה והיכרות עם נושאים הדורשים בחינה וטיפול, ואמצעי לשפר את המענה הניתן למשרתים בצה"ל.

''בעשור האחרון פועלים בצה"ל מנגנוני בקרה וביקורת פנימיים שמטרתם להוביל לשיפור במגוון רחב של נושאים. צה"ל מעריך כל בדיקה וביקורת הנערכת לשיפור הארגון, ומחויב ללמוד את הממצאים להפיק את הלקחים, ולתקן את הדרוש תיקון. בהתאם להחלטת הרמטכ"ל, מוביל סגן הרמטכ"ל, אלוף אייל זמיר, הליך סדור להעמקת הבדיקה וטיפול בפערים שהועלו בדו"ח'', לשון התגובה.