סמוטריץ' יבלום את אוטובוס השבת ברמת גן?

שר התחבורה שוקל לקדם חקיקה שתאסור הפעלת אוטובוסים בשבת. ראש העיר רמת גן הגיב: "חקיקה קיצונית שמריחה כמו מדינת הלכה".

מיכל לוי , י"ד באב תשע"ט

כרמל שאמה הכהן
כרמל שאמה הכהן
צילום: יוני קמפינסקי

שר התחבורה בצלאל סמוטריץ' שוקל לקדם חקיקה שתאסור את המשך הפעלת אוטובוסים בשבת, במסגרת מיזם "סבבוס" ברמת גן.

כך עולה מתשובה שהגישה המדינה לעתירת רבנים נגד הפעלת תחבורה ציבורית בשבת. המדינה מודה כי מציאות שבה רשות מקומית מפעילה תחבורה בשבת לא מוגדרת בחוק, ובמשרד התחבורה בוחנים אסדרה של הנושא.

"ספק אם נצפתה הסיטואציה הנוכחית שבה הסעה מאורגנת וממומנת על ידי רשות מקומית, שעוברת במסלול מוגדר מראש עבור קהל בלתי מסוים, פועלת בשבת. בנסיבות אלו, הודיע השר כי בכוונתו להנחות את הגורמים במשרדו לקיים בחינה של הוראות הדין, על רקע התכליות העומדות ביסודן. במידת הצורך, המשיבים ייבחנו את הצורך בעדכונה של האסדרה החלה ביחס לסיטואציה הנדונה", לשון ההודעה.

סמוטריץ' אמר לעיתון "גלובס" כי המדיניות החדשה של ראש עיריית רמת גן היא הפרה בוטה של הסטטוס קוו. "אין לי ספק שפעולה זו היא בניגוד גמור לתכלית החוק ולכוונת המחוקק בעת חקיקת החוק. עם זאת, כמי שבאופן עקבי מצדד בגישה שמרנית שתומך בהיצמדות ללשון החוק ולא ללולינית משפטית המפרשת חוקים כחומר ביד היוצר, הנחיתי את גורמי המקצוע במשרדי לבחון אם אכן יש פער בין לשון החוק והתכלית העומדת בבסיסו. במידה וכן יימצא פער שכזה ייבחנו שינויים שיכללו מצבים כמו זה שלפנינו והכללתם בחוק.

"אין לי אלא להצר על רמיסת כבוד השבת ועל חילול הערכים שהם בסיס קיומינו כעם והם הם הקושן לזכותינו על הארץ הזאת", הוסיף שר התחבורה.

ראש עיריית רמת גן כרמל שאמה הכהן הגיב: "שר התחבורה יכול להיות בטוח ששלטון החוק ברמת גן הוא מעל ולפני הכל ונכבד כל שינוי בחוק, אך לפני כן נילחם בכל כוחנו למנוע את חקיקה הקיצונית הזו שיותר ממריחה חקיקת מדינת הלכה.

''בשבועיים האחרונים ה'סבבוס' הוביל כמעט 3,000 נוסעים מחייכים, כולל נכים על כיסאות גלגלים, כולל אנשים ללא שקל בכיסם, כולל אנשים לביקור קרוביהם בבית החולים שיבא, בבטיחות מלאה, יעילות מירבית ובמינימום זיהום סביבתי ואת כל הצדק החברתי והתחבורתי הזה והסיפוק האדיר ראו על פני כולם", סיפר.