תוקם קרן סיוע ורווחה לעובדי אל על

אל על, נציגות עובדי החברה ואיגוד עובדי התחבורה בהסתדרות הקימו קרן סיוע ורווחה לעובדים.

אורלי הררי , י"ז באב תשע"ט

אל על
אל על
צילום: ISTOCK

לאחר משא ומתן מורכב וממושך, נחתם בחברת אל על הסכם קיבוצי שבמסגרתו מקימים איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, נציגות עובדי אל על והנהלת החברה, קרן סיוע ורווחה רפואית למען אלפים מעובדי החברה מכלל הסקטורים.

מטרת הקרן הרפואית המוקמת במסגרת ההסכם היא להעניק סיוע כלכלי לעובדי החברה אשר נקלעו למצב רפואי סיעודי או תשישות נפש, וכן לקדם פעילות רווחה עבור עובדי אל על, בנוסף לתקציבי רווחה קיימים.

כל עובד אשר תקבע לגביו זכאות לקבלת סיוע כלכלי מהקרן עקב מצב רפואי סיעודי או מצב רפואי של תשישות נפש, יהיה זכאי לקבלת סכום של 6,500 שקל (ברוטו) בחודש, למשך תקופה מצטברת של עד חמש שנים. עובד שהחל לקבל תמיכה מהקרן בעת תקופת עבודתו בחברה, יהיה זכאי להמשיך ולקבל את התמיכה למשך כל התקופה המזכה, גם לאחר סיום עבודתו בחברה.

במסגרת ההסכם, אל על תקצה בכל שנה סך של למעלה ממיליון שקל עבור הקרן, ללא תלות ביתרת הכספים שקיימים בקרן בכל תחילת שנה. המשמעות היא אפשרות לצבירת הכספים שנותרו בשנה מסוימת לשנות הפעילות הבאות של הקרן, מבלי לפגוע בגובה ההקצאות העתידיות.

את כספי הקרן תנהל ועדה משותפת לנציגות העובדים ולהנהלת החברה, תוך הסתייעות במגוון מומחים מתחומי הרפואה, המשפט, הכלכלה, המיסוי וההשקעות.

יו"ר איגוד עובדי התחבורה ויו"ר אגף ההתאגדות בהסתדרות, אבי אדרי, אמר: "ההסכם נותן ביטוי נוסף לערכים שעליהם מבוססת העבודה המאורגנת - סולידריות, אחדות וערבות הדדית. הביחד של העובדים והקרן שייסדנו בשיתוף עם הנהלת אל על, מייצרים רשת ביטחון כלכלית לעובדים שנקלעו למצוקה רפואית קשה. לצערנו, במהלך השנים נתקלנו, במקומות עבודה אחרים, במקרים שנפלו בין הכיסאות והקרן הזו תהיה קרש הצלה עבור העובדים''.

סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל בחברת אל על, יהודית גריסרו, אמרה כי היא "מברכת על כך שהצלחנו להגיע להסכם לטובת אנשי אל על. ביטוי לכך ניתן לראות בהסכם שנחתם היום שיאפשר הקמת קרן סיוע כלכלי למי שייקלעו למצב רפואי סיעודי או לתשישות נפש. ההסכם הוא הוכחה לכך שניתן וחשוב להגיע להסכמות בנושאים מהותיים בדרך של הידברות ולמען איתנותה של החברה ואנשיה".

יו"ר מועצת העובדים באל על, שרון בן יצחק, בירך במעמד ההסכם ואמר "אני גאה בהסכם היסטורי ותקדימי, אשר מקנה לעובדים שכבת הגנה כלכלית לתקופת זמן ארוכה ברגעים קשים. אני מבקש להודות לעו"ד יפעת גירון היועצת המשפטית של העובדים, לעו"ד ורו"ח רמי אריה, ולנציגות העובדים".