האם כיפת הסלע נבנתה על גבי אבן השתיה?

הרב ישראל אריאל, ראש מכון המקדש, מציג הוכחות ומקורות לכך שתחת כיפת הסלע נמצא מקום קודש הקודשים.

ערוץ 7 , י"ח באב תשע"ט

הרב ישראל אריאל בהר הבית
הרב ישראל אריאל בהר הבית
צילום: חיים קרויזר, מטה ארגוני המקדש