תמלוגי הגז: 426 מיליון ש"ח בחצי שנה

התמלוגים מגז ונפט שגלו בחציון הראשון של שנת 2019 בשיעור של כ-2.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, כך עולה מנתוני משרד האנרגיה.

ערוץ 7 , י"ח באב תשע"ט

אסדת קידוח גז
אסדת קידוח גז
צילום: פלאש 90

אגף תמלוגים, חשבונאות וכלכלה במינהל אוצרות טבע במשרד האנרגיה מפרסם היום את דו"ח ההכנסות של האגף לחציון הראשון של 2019.

מהדו"ח עולה כי בתקופה זו נרשמה הכנסה של כ-426 מיליון ש"ח מאגרות ומתמלוגי הגז הטבעי, הנפט והמחצבים.

מדובר בגידול בתמלוגים מגז ונפט בשיעור של כ-2.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. יש לציין כי הגידול מתון באופן יחסי, זאת בעקבות ירידה בהכנסות בחודש אפריל עקב תקלה והפסקה זמנית של ההפקה מחזקת "תמר" וכן ירידה מהותית בשער הדולר שהקטינה את ההכנסות השקליות מתמלוגים.

החלק העיקרי מההכנסות מגיע מתמלוגי הגז הטבעי והנפט, אשר הסתכמו בחציון הראשון של שנת 2019 בכ-417 מיליון ש"ח. מרבית הסכום, כ-412 מיליון ש"ח, נובע מגז טבעי מחזקת "תמר", סכום המשקף הפקה של כ-5.08BCM גז טבעי וכ-230 אלף חביות קונדנסט נלווה. כ-2.7 מיליון ש"ח נוספים נובעים מחזקת "ים תטיס" וכ-1.7 מיליון ש"ח נוספים נובעים מחזקת "מגד".

בנוסף לתמלוגי הגז הטבעי והנפט, נרשמו הכנסות מתמלוגי מחצבים בסך של כ-5 מיליון ש"ח והכנסות של כ-4.5 מיליון ש"ח מאגרות ופעולות שונות.