איך זה שרבנים גדולים נופלים?

הרב אושר טביבי מישיבת ההסדר בצפת עונה על השאלה: איך זה שרבנים גדולים נופלים?

ערוץ 7 , י"ט באב תשע"ט

הרב אושר טביבי
הרב אושר טביבי
צילום: ישיבת ההסדר צפת