הקרב על המנדט השמיני

חבר ועדת הבחירות מטעם יהדות התורה עו"ד אברהם יוסטמן: ''ככל שמתקרב מועד הבחירות ההליך הופך למיותר ומגוחך''.

חיים לב , כ"ב באב תשע"ט

נציגי יהדות התורה
נציגי יהדות התורה
צילום: אסתי דזיובוב/TPS

במסגרת הדיון המשפטי המתנהל אודות המנדט השמיני של יהדות התורה, שיגרה ועדת הבחירות המרכזית את תשובתה לבית המשפט ממנה עולה כי עמדת הוועדה היא שיש להותיר את המנדט השמיני בידי יהדות התורה.

כזכור, עו"ד עמית הלוי, הממוקם במקום ה-36 מטעם הליכוד, עתר לבית המשפט המחוזי בירושלים בטענה כי בשל אי דיוקים בספירת הקולות לצד טענות לזיופים במספר קלפיות ברחבי הארץ, המנדט השמיני של יהדות התורה מגיע לליכוד.

בתמצית תשובתה של הוועדה מובהר כי חישוביו של הלוי כפי שהוצגו בעתירתו לבית המשפט - שגויים והמנדט השמיני של יהדות התורה לא מגיע לליכוד אלא דינו להישאר בידי יהדות התורה.

בתשובתה קשרה הוועדה בין הקלפיות שתוצאותיהן מצויות בחקירת משטרה לבין השאלה הכללית אודות אי דיוקים לכאורה שנרשמו או לא נרשמו בפרוטוקולים.

הוועדה הבהירה כי גם אם נרשמו אי דיוקים בפרוטוקולים הרי שיש להמתין לתוצאות חקירת המשטרה שכן במידה וקלפיות שלמות תיפסלנה הרי שמדובר במספר רב של קולות ולכן יש להתחשב בכך ולדחות את העתירה על הסף.

בין היתר נכתב בדברי הסיכום של תשובת המדינה לבית המשפט כי "ללא התוצאות שנרשמו בקלפיות המצויות בחקירה, המודד השביעי של ג+ש"ס ינוע בין 31,710.56 31,701.44-69 בעוד המודד של מחל+טב ינוע בין 31,693.34-44. דהיינו יהיה פער משמעותי לטובת המשיבים, אף ללא התוצאות מקלפי מספר 0.2 מכסרא-סמיע, גדל הפער לטובת המשיבים באופן ניכר".

חבר הוועדה מטעם יהדות התורה עו"ד אברהם יוסטמן הבהיר כי הגשת תשובת הוועדה שנמסרה לבית המשפט היא התהליך היחיד שהתקיים סביב הדיון המשפטי בעתירה ולפי שעה אין כל מועד לדיון בבית המשפט או לקבלת החלטה זו או אחרת.

"למותר לציין", מוסיף ואומר יוסטמן כי "ככל שמתקרב מועד הבחירות ההליך הופך למיותר ומגוחך ואיתנה תקוותנו שבבחירות הללו נקבל שמונה מנדטים או אפילו תשעה ברווח ומבלי שנזדקק להליכים משפטיים מתישים".