הריבית במשק תישאר ללא שינוי

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל מעריכה כי נראה ששיעור הריבית העומד על 0.25% לא ישתנה בטווח הזמן הנראה לעין.

ערוץ 7 , כ"ז באב תשע"ט

בנק ישראל
בנק ישראל
צילום: נתי שוחט, פלאש 90

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה היום (רביעי) כי הריבית במשק לא תשתנה ותוסיף לעמוד על 0.25%.

נציגי הוועדה העריכו כי לאור התפנית בסביבת האינפלציה בישראל, ובמדיניות המוניטרית של הבנקים
המרכזיים העיקריים, ההתמתנות בכלכלה העולמית והמשך הייסוף, הריבית לא תעלה למשך זמן
ממושך.

בנק ישראל מסר כי במידת הצורך, הוועדה תנקוט בצעדים נוספים כדי להרחיב עוד יותר את
המדיניות המוניטרית, על מנת לתמוך בתהליך שבסופו האינפלציה תתייצב בסביבת מרכז תחום
היעד, ובפעילות הכלכלית.

"בנק ישראל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות באינפלציה, בכלכלה הריאלית, במדיניות הפיסקלית, בשווקים הפיננסיים ובמשק העולמי, והוא יפעל להשגת יעדי המדיניות המוניטרית בהתאם להתפתחויות אלו", נמסר מטעם הבנק.