פאדוני שר רבי שלום שבזי: שר הממונה

הזמר אדיר 'פאדוני' נדוף מוציא סינגל קליפ חדש בציון 400 שנה להולדת מחבר השיר - רבי שָׁלום שַבַּזִי.

קוביס , ב' באלול תשע"ט

שר הממונה
שר הממונה
עטיפת הסינגל

הזמר אדיר 'פאדוני' נדוף מוציא סינגל קליפ חדש בציון 400 שנה להולדת מחבר השיר - רבי שָׁלום שַבַּזִי.

אודות הפיוט (מתוך אתר הפיוט והתפילה): "פיוט לכל עת במנהג יהודי תימן. מחברו, ר' שלום שבזי (גדול משוררי תימן, המאה ה-17), כתבו כקינה לאחר מות ידידו אברהם, אחד מגדולי תלמידי החכמים בדורו.

עיבוד משותף של אדיר 'פאדוני' נדוף וברק רוני.