עלייה במספר הבקשות לרישום פטנטים בישראל

Philip Morris products, Apple Inc וקליל תעשיות בע"מ מובילות בבקשות לרישום פטנטים, סימני מסחר ומדגמים.

אורלי הררי , ג' באלול תשע"ט

פטנט
פטנט
צילום: ISTOCK

רשות הפטנטים במשרד המשפטים הציגה סיכום שנתי המשקף את מצבו של שוק הקניין הרוחני בישראל, באמצעות ניתוח מידע ונתונים ביחס לרישום פטנטים בישראל, בקשות בינלאומיות לרישום פטנטים (PCT), סימני מסחר ומדגמים (עיצובים).

שנת 2018 התאפיינה בעלייה במספר הבקשות לרישום זכויות קניין רוחני בישראל בתחומי הפטנטים וסימני המסחר.

רישום של פטנטים, סימני מסחר ומדגמים, מתבצע בישראל על-ידי רשות הפטנטים. מטרת הרישום היא הקניית זכויות בלעדיות ליוצרים ולממציאים, תוך איזון עם אינטרסים משפטיים, חברתיים וכלכליים.

כך, בעל הקניין הרוחני מקנה לעצמו את הזכות לעשות שימוש בלעדי בפרי עמלו, באמצעות הגנה חוקית כנגד ניצול או העתקה של המצאתו או יצירתו על-ידי אחרים.

בוחני רשות הפטנטים בחנו בשנת 2018 מספר שיא של בחינות ראשונות בכל התחומים. זמן ההמתנה לבחינה ראשונה במחלקת סימני המסחר קוצר בחצי והוא עמד על 8 חודשים לעומת 16 חודשים בראשית שנת 2017.

עיקרי הדו"ח:

בשנת 2018 הוגשו 7,363 בקשות לרישום פטנטים לעומת 6,805 בשנת 2017. בשנת 2018 ניתנו 4419 פטנטים (ירידה קלה לעומת 2017).

פילוח זהות מגישי בקשות הפטנטים, מעלה כי רובם הגורף הינם מבקשים זרים. שיעור המבקשים הישראלים עומד על 9.9% לעומת 90.1% מבקשים זרים.

Philip Morris products הינה המבקשת הזרה המובילה בארץ בהגשת בקשות פטנט לשנת 2018 (160 בקשות). המבקש הזר שנרשם על שמו המספר הגבוה ביותר של פטנטים בשנת 2018 הוא Facebook (62 פטנטים).

בשנה החולפת הוגש מספר הבקשות הגדול ביותר לרישום מדגמים (עיצובים) זה 10 שנים. עם קידומו של חוק העיצובים החדש, אשר צפוי להתקבל בכנסת בשנת 2017, הצפי הוא כי נחזה בעלייה משמעותית נוספת בכמות הבקשות לרישום מדגם, ויותר מבקשים פרטיים יפעלו להגנה על זכויות הקניין הרוחני שלהם.

קליל תעשיות בע"מ הגישה את מספר הבקשות הרב ביותר של מדגמים/ עיצובים בשמת 2018 (77). בתחום סימני המסחר הוגשו 10,686 בקשות, מהן 21,405 סוגים (כמו בשנת 2017).