אהבה ורחמים בחודש הסליחות

הרב חגי לונדין בדבר תורה קצר לפרשת כי תצא והקשר העמוק שלה לחודש אלול.

הרב חגי לונדין , י"א באלול תשע"ט

הרב חגי לונדין
הרב חגי לונדין
צילום: ערוץ מאיר

פרשת כי תצא היא פרשיה מלאה במצוות, מלאה באהבה וברחמים.

ספר החינוך מונה שבעים וארבע מצוות בפרשה. חז"ל מוצאים גם קשרים בין המצוות: לדוגמה, מי שמקיים מצוות שילוח הקן סופו שיבנה בית חדש ואז יתקין מעקה, ובזכות כך יקנה בגד חדש ויקפיד על שעטנז וציצית ללמדך 'שמצוה גוררת מצוה'.

נוצרת תנועה נפשית של התקדמות שגורמת למצוות ללכת ולהתרבות. ריבוי המצוות הוא החיבור בינינו לבין בורא עולם 'רבי חנניה בן עקשיה אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות'.

ריבוי המצוות מבטא אהבה בינינו לבין הבורא. אהבה בארמית היא המילה 'רחמי'. חודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות. החודש שבו אנו מרבים במצוות על מנת להרבות אהבה ורחמים ותת לקשר בינינו לבין בורא עולם לפרוח.