סוף לאפליית הקרקעות של מתיישבי יו"ש?

חוות דעת של משפטני מערכת הביטחון ממליצה לאפשר ליהודים לקנות קרקע ביהודה ושומרון ולרשום אותה על שמם, לראשונה מאז 67'.

ערוץ 7 , ט"ו באלול תשע"ט

המנהל האזרחי
המנהל האזרחי
ערוץ 7

יועצים משפטיים במשרד הביטחון ובצה"ל חיברו חוות דעת שלפיהן יש לאפשר לראשונה ליהודים לקנות קרקעות באזורי יהודה ושומרון כאנשים פרטיים, כך דווח הבוקר (ראשון) בעיתון הארץ.

על פי הדיווח, חוות הדעת התקדימיות מונחות כעת על שולחנו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ארז קמיניץ, שצפוי לאשר אותן בגיבוי היועץ, אביחי מנדלבליט.

חוות הדעת ממליצה גם להקל את ה'דרישה לקבלת היתר על כל עסקת מקרקעין ביו"ש, דרישה שגם היא מהווה חסם כבד בפני רכישת קרקעות על ידי יהודים.

"ההיתר נועד למנוע רכישה ע"י גורמים עוינים, הצדקה מהתקופה הירדנית. הצדקה זו מעלה את שאלת מעמדו של הגורם אשר מגיש בקשה לקבלת היתר, ובכלל זה ישראלי, ותפיסתו כגורם עוין בנסיבות בהן הממשל הצבאי הישראלי הנו הריבון באזור", נאמר בחוות הדעת.

נציין כי מדובר בלא פחות ממהפכה בדיני המקרקעין ביהודה ושומרון, המתנהלים עד היום על פי חקיקה עות'מנית, מנדטורית וירדנית.

על פי המצב הקיים היום, רק ירדנים, פלסטינים או "זרים ממוצא ערבי" רשאים לרכוש קרקע בשטחי יו"ש, וזאת על פי החקיקה הירדנית שעדיין תקפה ביו"ש. במטרה לעקוף את האיסור נרשמות לאורך השנים במנהל האזרחי שורה של חברות בבעלות מתיישבים יהודים מיו"ש, שכל מטרתן היא להוות אמצעי להחזקה חוקית בקרקעות.

אם יאומצו חוות הדעת החדשות, יתאפשר לראשונה ליהודים ישראלים להירשם כבעלי קרקע פרטית שנרכשה וימנע הצורך בהקמת חברות קש לצורך הרכישות.