התחלה חדשה

הרב חגי לונדין בדבר תורה קצר לפרשת כי תבוא על מצוות הביכורים ומצוות השמחה.

הרב חגי לונדין , י"ט באלול תשע"ט

הרב חגי לונדין
הרב חגי לונדין
צילום: ערוץ מאיר

פרשת כי תבוא היא פרשה של התחלות חדשות. שנה חדשה. פרשת כי תבוא מדברת על תחילת הכניסה לארץ, הבאת ראשית פרי האדמה אל הכהן.

התחלות חדשות אמורות להביא את האדם לשמחה ופרשת כי תבוא היא אכן שזורה בשמחה: על המילים 'והיה כי תבוא' דורשים חכמים 'והיה - לשון שמחה'. גם בהמשך, בבניית המזבח בהר עיבל, אנו מצווים בשמחה, ולהבדיל גם הקללות באות על עם ישראל 'תחת אשר לא עבדת את ה' אלוהיך בשמחה ובטוב לבב'.

כיצד אדם מסוגל לשמוח כאשר הוא בתחילת הדרך? עוד לפני שיודע מה צופן לו העתיד? כאשר אדם מתחבר אל הקודש, אל הכהן, אל ארץ ישראל - הוא מסוגל לראות כיצד כל הפרטים מאוחדים בכיוון אחד. יש שדורשים את השורש ש.מ.ח כצירוף של המילים - שם-מח. כאשר ישנו מח, חשיבה, ניתן להרמן את כל הפרטים ולחוש שמחה.

גם כעת, לקראת השנה החדשה אדם אמור לחוש שמחה. ראש השנה הוא יום חג, 'תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו'. יום שבו אנו שוזרים את כל הפרטים, שהיו ויהיו, לאחדות אחת שמביאה לשמחה וטוב לבב.