רוב האזרחים הוותיקים מרוצים מחייהם

23% מבני ה-65 ומעלה בישראל לא מצליחים לכסות את ההוצאות החודשיות - כך עולה מהסקר החברתי של הלמ"ס ל-2018.

ערוץ 7 , כ"ג באלול תשע"ט

קשיש. אילוסטרציה
קשיש. אילוסטרציה
צילום: ISTOCK

מרבית האוכלוסייה (87%) בגיל 65 ומעלה בישראל מרוצה מחייה, 31% 'מרוצים מאוד' ו-56% נוספים 'מרוצים'. כך עולה מנתונים שמפרסמת בצהריים (שני) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לרגל יום האזרח הוותיק הבינלאומי.

יחד עם זאת, מיעוט (23%) מהם סבורים כי חייהם ישתפרו בשנים הקרובות, קרוב למחצית (45%) סבורים כי חייהם לא ישתנו ו-15% מעריכים שחייהם יהיו פחות טובים (15% לא ידעו להשיב).

57% מבני 65 ומעלה, מעריכים כי מצב בריאותם 'טוב' או 'טוב מאוד': 62% מהגברים ו-54% מהנשים; 42% מעריכים כי מצב בריאותם לא טוב. 43% מדווחים על בעיה בריאותית או פיזית אשר מפריעה להם בתפקוד יומיומי: 38% מהגברים ו-47% מהנשים בגיל זה.

מנתוני הסקר החברתי של הלמ"ס עולה עוד כי 76% מבני 65 ומעלה מצליחים לכסות את ההוצאות החודשיות של משק הבית ו-23% אינם מצליחים.

48% מבני 65 ומעלה שאינם עובדים מתקיימים בעיקר מקרן פנסיה או מחסכונות שלהם או של בני זוגם; 45% מתקיימים מקצבאות של המוסד לביטוח לאומי או של משרד ממשלתי אחר; והיתר (7%) מתקיימים בעיקר מתמיכת בני משפחה או ממקור לא ידוע.

19% מהאזרחים הוותיקים חשים אפליה מסיבה כלשהי, בשל גילם, מוצאם, דתם וכדומה. 29% חשים בדידות לעיתים קרובות או לפעמים; 17% - 9% מהגברים ו-24% מהנשים - מרגישים "לא כל כך בטוחים" או "בכלל לא בטוחים" ללכת לבד בחשיכה באזור מגוריהם; ו-12% - 6% מהגברים ו-18% מהנשים - אינם יוצאים מביתם בחשיכה.

נהיגה ברכב: בקרב בני 65 ומעלה, 35% נוהגים חמישה עד שבעה ימים בשבוע; 14% נוהגים פחות מחמישה ימים בשבוע; ל-10% נוספים יש רישיון אך אינם נוהגים כלל; ול-41% אין רישיון נהיגה. בלמ"ס הדגישו כי הממצאים מראים כי נשים עצמאיות פחות מגברים בהקשר של נהיגה ברכב.

45% מהיהודים בגיל 65 ומעלה מגדירים את עצמם כלא דתיים, חילונים; רק 4% מגדירים את עצמם חרדים, בעוד שבקרב האוכלוסייה הצעירה יותר חלקם של החרדים הוא פי שלושה - 12%.

עוד עולה מהסקר, 62% מבני 65 ומעלה משתמשים באינטרנט (89% בקרב הצעירים יותר), ובמהלך השנים ניכרת עליה בשיעור המשתמשים. יחד עם זאת, רק רבע (25%) משתמשים ברשת לצורך פעולות בנקאיות ותשלומי חשבונות; 21% משתמשים ברשת לצורך קבלת שירותים ממשרדי ממשלה כגון הורדת טפסים, קבלת אישורים.

הסקר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברחבי הארץ במהלך 2018. במסגרתו רואיינו בביתם כ-7,450 איש בני 20 ומעלה, המייצגים כ-6.5 מיליון איש. שאלון הסקר כולל גרעין קבוע וחלק מתחלף, שב-2018 התמקד במוביליות בתחומי המצב המשפחתי, התעסוקה, מקום המגורים ורמת הדתיות.