הנציב למשטרה: "לא הכל חומר חסוי"

בחומר שנמסר מהמשטרה לעיני שופט בדיון מעצרים, נכתבו דברים שמקומם היה להידון בדיון הפתוח במעמד באי כוח הצדדים.

בן שאול , כ"ד באלול תשע"ט

השופט בדימוס דוד רוזן
השופט בדימוס דוד רוזן
צילום: Motti Kimchi/POOL/Flash90

נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, השופט (בדימוס) דוד רוזן, פרסם החלטה הקובעת כי בחומר שנמסר במהלך דיון מעצרים על ידי המשטרה לעיני שופט בלבד, נרשמו דברים שמקומם היה להידון בדיון הפתוח במעמד באי כוח הצדדים.

מדובר בתלונה שהגיש עורך דין מהסנגוריה הציבורית, ממנה עלה כי במהלך דיון מעצרים של חשוד שהיה מיוצג על ידו, הגיש נציג המשטרה לשופט חומר שהוגדר 'לעיניו בלבד', אולם לדברי הסנגור וכפי שנודע לאחר מכן בשלבים נוספים של ההליך המשפטי, התברר כי לא מדובר בחומר חסוי שגילויו עלול לשבש חקירה או לחשוף מקורות מודיעין, אלא בטיעונים משפטיים ועובדתיים כגון "מדובר בתיק חמור", "מצדיק תום הליכים" ו"יש הרבה בשר".

לטענת הסנגור, תכתובת זו נועדה לשכנע את בית המשפט להאריך את המעצר ולא היתה הצדקה להסתירה מן החשוד ובא כוחו. במהלך הבדיקה שביצע הנציב רוזן נטען על ידי המשטרה כי מדובר היה בתרשומת פנימית מקובלת ואין מדובר בנסיון להשפיע שלא כדין על שיקול דעתה של ערכאת המעצר.

הנציב רוזן מצא את התלונה מוצדקת, וקבע כי "אל לתביעה להציג לעיני בית המשפט בלבד כל חומר העולה על רוחה, ואין הבדל לענין זה אם כותרת אותו חומר היא 'חומר חסוי', 'תיק חקירה' או 'תרשומת פנימית'... ההיתר החוקי להגשת חומר לעיני בית המשפט בלבד בדיוני מעצר מהווה חריג, בבחינת הכרח בל יגונה, לעקרונות החשובים של שקיפות הדיון וזכות הטיעון, ויש להשתמש בו במשורה. יש להגביל הגשתו של חומר כאמור, רק למקום שבו החיסוי הכרחי למניעת שיבוש החקירה למניעת חשיפת מקורות מודיעין או כדומה, ואין לכלול בו מידע או טענות שמקומם הוא בדיון גלוי בפני כל הצדדים". הנציב רוזן מוסיף ומציין כי "החומר החסוי המוגש על ידי טוען המעצרים לשופט אינו בבחינת פתיחת 'נתיב תקשורת' חופשי בין טוען המעצרים לבית המשפט".

על רקע דברים אלו המליץ הנציב בפני ראש אגף חקירות ומודיעין ובפני ראש חטיבת התביעות במשטרה לנקוט בצעדים שיבהירו ויחדדו את הצורך בהתנהלות נכונה על פי חוק בדיוני מעצר תוך הקפדה על שקיפות השוויון, למעט במקרים שיש הצדקה עניינית לחרוג מכך.