יותר עניים, פחות תלמידים בכיתות: השוואה בין הפריפריה למרכז

כמעט חמישית מתושבי הפריפריה ויתרו על טיפול רפואי מסיבות כלכליות, לעומת 6% בלבד מתושבי המרכז.

ערוץ 7 , ג' בתשרי תש"פ

תל אביב
תל אביב
צילום: אייסטוק

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) פרסמה בצהריים (רביעי) את דוח פני החברה בישראל המציג היבטים חברתיים של האוכלוסייה בישראל.

השנה התמקד הדוח בהבדלים ובפערים בין אוכלוסיות שונות במרכז ובפריפריה לפי רמת הפריפריאליות של הרשויות המקומיות בישראל.

בדוח נכתב בין היתר כי כמעט חמישית מתושבי הפריפריה ויתרו על טיפול רפואי מסיבות כלכליות, לעומת 6% בלבד מתושבי המרכז.

ביישובים מרכזיים מאוד, שיעור המיטות במוסדות לאשפוז כללי היה גבוה פי שבעה (2.9 לאלף תושבים) מהשיעור ביישובים פריפריאליים מאוד (0.4).

הכנסה חודשית ממוצעת של משפחה יהודית בפריפריה עומדת על 20,651 שקלים, לעומת 13,916 של משק בית ערבי.

ביישובי הביניים ההכנסה למשקי בית יהודיים היא 19,490 שקלים ברוטו ממוצע לחודש, ביישובים המרכזיים 23,036 שקלים וביישובים מרכזיים מאוד 22,035. אצל משקי הבית הערביים ביישובים מרכזיים מאוד ההכנסה הממוצעת היא 9,939 שקלים בלבד.

ביישובים פריפריאליים מאוד יש יותר מפי שניים הרוגים בתאונות דרכים לעומת יישובים מרכזיים מאוד - 5.8 ל-100 אלף בפריפריה הרחוקה, לעומת 2.5 ל-100 אלף ביישובים מרכזיים. יש יותר פצועים קשה בתאונות בפריפריה לעומת ביישובי המרכז.

דוח פני החברה בישראל הנוכחי הוא האחד עשר בסדרת דוחות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) המציגה היבטים חברתיים של האוכלוסייה בישראל. השנה התמקד הדוח בהבדלים ובפערים בין אוכלוסיות שונות במרכז ובפריפריה לפי רמת הפריפריאליות של הרשויות המקומיות בישראל.

אוכלוסיית ישראל מוצגת על בסיס נתוני 2017-2016 בהיבטים שונים: מאפיינים דמוגרפיים, רווחת האוכלוסייה, רמת חיים, תעסוקה, בריאות, שירותי רווחה, ביטחון אישי, פשיעה ומשפט, חינוך והשכלה, תחבורה ותאונות דרכים, סביבה ועמדות בנושאים שונים.​