המשימה שלנו: להפסיק את הריב והמדון

שלמות העם, ואחדות ישראל, קודמות לכל, נזכור ונשנן; אלה מרכיבי הליבה בחוסן הלאומי.

ח"כ צבי האוזר , ט' בתשרי תש"פ

צבי האוזר
צבי האוזר
צילום: ינאי יחיאל

מאז יום הכיפורים תשל״ד הפך היום הקדוש, בו מבקשים אנו לכפר על חטאינו האישיים, גם ליום שמסמל טראומה לאומית, זכרון קולקטיבי של אומה שלמה על מלחמה ומוראותיה.

זחיחות ורפיון שהפכו בין לילה לחולשה בלתי נשכחת.

בפתחו של יום הכיפורים, לנו לנבחרי הציבור משימה חשובה. להפסיק את הריב והמדון ולפעול למען אחדות ופיוס לאומי כחזון.

לא נוכל לשום אתגר, לא בטחוני ולא מדיני - לאומי, אם מולו תהיה חברה חצויה, שסועה ומרוסקת. שלמות העם, ואחדות ישראל, קודמות לכל, נזכור ונשנן; אלה מרכיבי הליבה בחוסן הלאומי.

כולנו אחראים, כולנו נישא בתוצאות חלילה. צום קל וחתימה טובה.