יום הכיפורים תש''פ
עם ישראל מתכנס

הרב חיים נבון על ההיסטוריה היהודית, החברה הישראלית ומה שביניהם • וגם: האם מעמדו של יום הכיפורים נשאר איתן נוכח התקופה?

103FM , ט' בתשרי תש"פ

 הרב חיים נבון
הרב חיים נבון
צילום: שלומי יוסף