מנדלבליט מציג:
כל עמדות היועמ"ש במאגר אחד

היועץ המשפטי לממשלה משיק מאגר של עמדות אשר הוגשו מטעמו בעקבות התייצבותו להליכים שונים החל מראשית שנת 2017.

ערוץ 7 , י"א בתשרי תש"פ

מנדלבליט
מנדלבליט
צילום: פלאש 90

היועץ המשפטי לממשלה ד"ר אביחי מנדלבליט משיק מאגר של עמדות אשר הוגשו מטעמו בעקבות התייצבותו להליכים שונים החל מראשית שנת 2017.

פקודת סדרי הדין מעניקה ליועץ המשפטי לממשלה סמכות ייחודית לשם מילוי תפקידו כמייצג האינטרס הציבורי. בהתאם להוראות הפקודה, רשאי היועץ המשפטי לממשלה להודיע על התייצבותו להליכים משפטיים שהמדינה אינה צד להם, ולהשמיע את דברו, במקרים שבהם ראה כי זכות של מדינת ישראל או זכות ציבורית או עניין ציבורי מושפעים או כרוכים באותם הליכים.

המאגר, שמושק עתה לראשונה, הוא חלק ממגמה להגברת השקיפות השלטונית והנגשת המידע לציבור אודות פעילותו של היועץ המשפטי לממשלה.

המאגר כולל עמדות מטעם היועץ המשפטי לממשלה, שאושרו על-ידו והוגשו מטעמו באמצעות הפרקליטות, בעקבות החלטותיו להתייצב להליכים בערכאות השונות, החל מראשית שנת 2017, והוא יתעדכן מעת לעת גם בעמדות החדשות שתוגשנה. בזכות היקף העמדות ומהותן, צפוי המאגר לשמש, במובנים רבים, כאבן שואבת לעבודתם של משפטנים רבים בשירות הציבורי, במגזר הפרטי ובאקדמיה.

לצפייה במאגר לחצו כאן

בין העמדות המופיעות במאגר ניתן למצוא למשל את העמדה בעניין ע"א 35757-10-16, נידיילי תקשורת בע"מ נ' שאול יואל, העוסקת בשאלת הטלת אחריות בגין פרסום לשון הרע על ביצוע פעולות "חיבוב" ו"שיתוף" ברשתות חברתיות ; את העמדה בעניין ע"א 5641-10-18 שלומביץ נ' קרנית העוסקת בשאלה האם אופניים חשמליים נחשבים כ'רכב מנועי' לעניין חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975; את העמדה בסע"ש 45664-12-17 גליה כהן נ' אל על בה מוצע כיצד להסדיר את הכללים והעקרונות לבחינת שימוש במצלמות המוצבות באופן קבוע במרחב הציבורי במקום העבודה; את העמדה בבג"ץ 9239/17 דיאמנו נ' בית הדין הארצי לעבודה, אשר עסקה בשאלה האם התפטרות עובד עקב הטרדה מינית, אותה חווה במקום העבודה נכללת בגדרי "נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו" כאמור בהוראות סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 ומהווה למעשה התפטרות בדין פיטורים, המקנה לעובד זכות לפיצויים; וכן את העמדה בעניין רע"א 9849/17, אבי פיקאלי נ' הכשרה חברה לביטוח בע"מ העוסקת בשאלת היקף חבותה של חברת ביטוח לשיפוי במקרה שבו סטה הלקוח מן התנאים הקבועים בחוזה ביטוח רכב.

התייצבויות היועץ המשפטי לממשלה מוגשות בנסיבותיהם של הליכים מסוימים ומשקפות את עמדת היועץ המשפטי לממשלה ביחס לאותן הנסיבות, נכון למועד הגשת העמדה לבית המשפט.

היועץ המשפטי לממשלה ביקש להודות לעובדי משרד המשפטים בייעוץ וחקיקה ופרקליטות המדינה, בהובלת עורך הדין רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ניהול ותפקידים מיוחדים) ועורכת הדין אורית קוטב, המשנה לפרקליט המדינה (עניינים אזרחיים), על תרומתם הרבה שאפשרה את השקת האתר.

המאגר מאפשר חיפוש לפי שם ומספר הליך, תאריך הגשת העמדה, התחום המשפטי בו עוסקת העמדה והשאלה המשפטית שנדונה במסגרתה.

לצפייה במאגר לחצו כאן