"נשמור על התורה עד נשימתנו האחרונה"

"ראשי מפלגות השלטון לא יוכלו לעקור אותנו מהתורה, אנחנו נתעקש לשמור על דרך התורה עד הנשימה האחרונה", אמר הרב שטרנבוך

מיכל לוי , י"ח בתשרי תש"פ

הרב משה שטרנבוך
הרב משה שטרנבוך
צילום: פלאש 90

גאב"ד 'העדה החרדית', הרב משה שטרנבוך, תקף בדרשת חג שנשא בפתח תקווה את הניסיון הפוליטי להחליש את השפעת הקול המסורתי בישראל.

"ראשי מפלגות השלטון לא יוכלו לעקור אותנו מהתורה, אנחנו נתעקש לשמור על דרך התורה עד הנשימה האחרונה, וכבר אמר הנביא יחזקאל (פרק כ, לב) 'העולה על רוחכם היו לא תהיה, אשר אתם אמרים נהיה כגוים כמשפחות הארצות'", אמר הרב שטרנבוך בדרשתו שהתקיימה בבית מדרש חברון – 'היכל יחזקאל' בעיר.

בדבריו הבהיר: "אנחנו נישאר דבוקים בה' עד הנשימה האחרונה, ונשמח בסוכות על שאנחנו קשורים לקב"ה, ברוך אלקינו שהבדילנו מן התועים – כלום לא יעזור להם כדי לנתק אותנו מהתורה חלילה".

בהמשך דבריו הורה לבני קהילת יוצאי ישיבת חברון למנות רב לקהילה. "דבר ראשון צריך למנות רב בקהילה חדשה, וכמו שכתב הרמב"ם (פ"ד מתשובה ה"ד): צריך להעמיד בכל קהל וקהל מישראל חכם גדול וזקן וכו' שיהא מוכיח לרבים ומחזירן בתשובה".

"צריכים למנות כאן רב שיהיה 'איש על העדה', מצד אחד 'איש' המעורב בנעשה ואינו מתגאה על הציבור, אבל יחד עם זאת שיהיה אדם מרומם יותר – על העדה", הסביר.