זינוק בתוחלת החיים של חולי סרטן בישראל

שיעור הנשים היהודיות החולות בסרטן השד, עומד על 89 אחוזים ואילו שיעור הגברים החולים בסרטן הערמונית השורדים עומד על 97 אחוזים

ערוץ 7 , כ"ד בתשרי תש"פ

סרטן השד
סרטן השד
צילום: איסטוק

במסיבת עיתונאים שהתקיימה היום (ד'), פרסמה האגודה למלחמה בסרטן, בשיתוף משרד הבריאות, את הנתונים המעודכנים ביותר על מחלת הסרטן, לרגל מבצע ההתרמה 'הקש בדלת' שיערך ביום שני הקרוב בכל רחבי הארץ.

במסיבת העיתונאים, שנערכה בבית מטי, מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים, השתתפו האונקולוג פרופ' אברהם קוטן, יו"ר האגודה ויו"ר מבצע 'הקש בדלת' 2019, מירי זיו, סגנית יו"ר האגודה, משה בר-חיים, מנכ"ל האגודה, ופרופ' ליטל קינן-בוקר, מנהלת המרכז לבקרת מחלות במשרד הבריאות שדיווחה על הנתונים המעודכנים של הרישום הלאומי לסרטן.

הישרדות יחסית מסרטן: נשים שורדות יותר מגברים, יהודים יותר מערבים

ההישרדות היחסית לחמש שנים מסרטן חודרני בכל סוגי הסרטן בקרב מי שאובחנו בשנים 2000-1996 בהשוואה למי שאובחנו בפרק הזמן 2017-2011 עלתה בשתי קבוצות האוכלוסייה ובשני המינים: מ-56% ל-67% בגברים יהודים (עלייה מובהקת סטטיסטית של 20%); מ-63% ל-71% בנשים יהודיות (עלייה מובהקת סטטיסטית של 13%), מ-48% ל-54% בגברים ערבים (עלייה של 13% ללא מובהקות סטטיסטית) ומ-61% ל-70% בנשים ערביות (עלייה של 15%).

בכל תקופות הזמן שנבדקו, ההישרדות היחסית בקרב נשים גבוהה מזו שבקרב גברים, וההישרדות היחסית בקרב יהודים גבוהה מזו שבקרב ערבים.

כאשר נבחנו המגמות על פי הגיל בעת האבחנה (0-19, 20-49, 50-64, 65 ומעלה), נצפתה מגמת עלייה בהישרדות ככל שתקופת האבחנה הייתה מאוחרת יותר, בכל קבוצות האוכלוסייה שנבחנו. כמו כן, נצפתה לרוב הישרדות גבוהה יותר בקרב מי שאובחנו בגיל צעיר (0-19 או 20-49) בהשוואה למי שאובחנו בגיל מבוגר יותר

הישרדות יחסית מסרטן השד: עלייה בהישרדות בכל קבוצות האוכלוסייה

סרטן השד הוא הנפוץ ביותר בקרב נשים בישראל הן כגורם תחלואה והן כגורם תמותה. ההישרדות היחסית של נשים בישראל מסרטן חודרני של השד עלתה באופן מובהק סטטיסטית במי שאובחנו בשנים 2011-2007 בהשוואה למי שאובחנו בשנים 2000-1996 (89% לעומת 85% בנשים יהודיות, ו-84% לעומת 74% בנשים ערביות, בהתאמה)

כאשר נבחנה ההישרדות היחסית לחמש שנים לפי הגיל בעת האבחנה (עבור קבוצות הגיל 49-20, 74-50 ו-75+, חלוקה שמביאה בחשבון את ההמלצות הלאומיות לגילוי מוקדם של המחלה), נצפתה בנשים יהודיות עלייה בהישרדות היחסית עם התקדמות תקופות האבחנה, וכן עם עליית הגיל בעת האבחנה עד לגיל 75, וירידה בקבוצת הגיל המבוגרת יותר. מגמה דומה, אם כי עם שיעורי הישרדות נמוכים יותר, נצפתה גם בנשים ערביות

הישרדות יחסית מסרטן הערמונית: פערים בין יהודים לערבים

סרטן הערמונית הוא הנפוץ ביותר בקרב גברים יהודים ובין הנפוצים ביותר בקרב גברים ערבים כגורם תחלואה; הוא גם בין הגורמים השכיחים ביותר לתמותה בשתי קבוצות האוכלוסייה. ההישרדות היחסית של גברים בישראל מסרטן חודרני של הערמונית עלתה בקרב יהודים שאובחנו בשנים 2011-2007 בהשוואה למי שאובחנו בשנים 2000-1996 באופן מובהק סטטיסטית (97% לעומת 87% בהתאמה) אבל נשארה יציבה בקרב גברים ערבים (87% לעומת 85% בהתאמה)

כאשר נבחנה ההישרדות היחסית לחמש שנים לפי הגיל בעת האבחנה (עבור קבוצות הגיל 64-45 ו-65+, חלוקה שמביאה בחשבון את התפלגות הגיל הידועה של המחלה), נצפו ערכים גבוהים יחסית של הישרדות מסרטן הערמונית, ללא הבדל מהותי לפי גיל בעת האבחנה. בקרב גברים ערבים המגמות היו דומות, אולם שיעורי ההישרדות היחסית היו נמוכים יותר בהשוואה לאוכלוסיית הגברים היהודים

הישרדות יחסית מסרטן המעי הגס: שיא ההישרדות נצפה בקרב הגילים 74-50

סרטן המעי הגס והחלחולת הוא בין שלושת סוגי הסרטן הנפוצים ביותר בכל קבוצות האוכלוסייה בישראל. בכל קבוצות האוכלוסייה שנבדקו נצפתה עלייה בהישרדות היחסית לחמש שנים, ככל שמועד האבחנה היה מאוחר יותר: בגברים יהודים מ-59% בקרב מי שאובחנו בשנים 2000-1996 ל-72% בקרב מי שאובחנו בין 2011-2007 (עלייה מובהקת סטטיסטית); בנשים יהודיות, מ-59% ל-69% בהתאמה (עם מובהקות סטטיסטית); בגברים ערבים, מ-51% ל-70% בהתאמה (עם מובהקות סטטיסטית); בנשים ערביות, מ-54% ל-64% בהתאמה (ללא מובהקות סטטיסטית)

כאשר נבחנה ההישרדות היחסית לחמש שנים לפי הגיל בעת האבחנה (49-20, 74-50, 75+, חלוקה שמביאה בחשבון את ההמלצות הלאומיות לגילוי מוקדם של המחלה), היה שיעור ההישרדות הנמוך ביותר בקבוצת הגיל 75+ בכל קבוצות האוכלוסייה שנבחנו.

הישרדות יחסית מסרטן הריאה: ירידה בשיעורי ההישרדות ככל שגיל האבחנה עולה

סרטן הריאה הוא הסרטן הנפוץ ביותר בקרב גברים ערבים בישראל, ובין הנפוצים ביותר גם בקרב גברים יהודים, נשים יהודיות ונשים ערביות, הן מבחינת תחלואה והן מבחינת תמותה מסרטן. לרוב מחלה זו מתגלה בשלב מתקדם, ומשום כך ההישרדות מסרטן הריאה נמוכה.

עם זאת, נצפתה עלייה מובהקת בהישרדות היחסית לחמש שנים בקרב גברים יהודים (מ-15% במי שאובחנו בשנים 2000-1996, ל-21% במי שאובחנו בין 2011-2007) ונשים יהודיות (מ-23% ל-33%, בהתאמה). גם בקרב נשים ערביות נצפתה עלייה, אולם ללא מובהקות סטטיסטית (מ-18% ל-27%, בהתאמה). בגברים ערבים לא נצפתה עלייה של ממש (מ-15% ל-18%)

כאשר נבחנו שיעורי ההישרדות היחסית לפי הגיל בעת האבחנה (קבוצות הגיל 49-20, 64-50, 65+), נראה כי ההישרדות יורדת ככל שגיל האבחנה עולה, בכל קבוצות האוכלוסייה.

סיכום הנתונים:

● ההישרדות היחסית לחמש שנים מסרטן חודרני (כלל האתרים) הייתה גבוהה יותר במי שאובחנו ב-2011-2007 לעומת שנים קודמות (2000-1996) ביהודים ובערבים, בשני המינים, והשיפור בהישרדות היחסית נע בין 20-13%.

● עבור סרטן חודרני בכלל האתרים, בנשים הייתה ההישרדות היחסית גבוהה יותר בהשוואה לגברים; ביהודים הייתה ההישרדות היחסית גבוהה יותר בהשוואה לערבים, ובכל קבוצות האוכלוסייה נצפתה מגמת עלייה בהישרדות עם הזמן. עם זאת, הישרדות היחסית מסרטן חודרני (כלל האתרים) נטתה להיות נמוכה יותר ככל שהגיל בעת האבחנה היה גבוה יותר.

● ההישרדות היחסית לחמש שנים מסרטן חודרני של השד בישראל עלתה עם הזמן בנשים יהודיות ובערביות, אבל נטתה להיות גבוהה יותר בנשים יהודיות בהשוואה לערביות. שיא ההישרדות (92% ו-90% ביהודיות ובערביות, בהתאמה, שאובחנו בתקופת הזמן 2017-2011) נצפה בנשים שאובחנו בהיותן בנות 74-50, כלומר, בקבוצת הנשים שזכאיות לבדיקת ממוגרפיה לצורך גילוי מוקדם של המחלה. עם זאת, גם בקבוצת הגיל 49-20 נצפו שיעורים גבוהים ודומים (90% ביהודיות ו-86% בערביות שאובחנו בתקופה 2011-2007).

● ההישרדות היחסית לחמש שנים מסרטן חודרני של הערמונית בישראל עלתה עם הזמן בגברים יהודים וערבים, ונותרה יציבה עבור גברים ערבים. ההישרדות הייתה גבוהה יותר בגברים יהודים בהשוואה לערבים. ביהודים לא היו הבדלים מהותיים בהישרדות היחסית לפי הגיל בעת האבחנה (98% במי שאובחנו בגיל 64-50 ו-96% במי שאובחנו בגיל 65+ ב-2011-2007), ובערבים ההבדל היה קטן (90% במי שאובחנו בגיל 64-50 ו-85% במי שאובחנו בגיל 65+ ב-2011-2007).

● ההישרדות היחסית לחמש שנים מסרטן חודרני של המעי הגס/החלחולת בישראל עלתה עם הזמן בכל קבוצות האוכלוסייה, והייתה דומה בין יהודים לערבים, אם כי נטתה להיות גבוהה יותר בגברים לעומת נשים. שיא ההישרדות בכל קבוצות האוכלוסייה (76% בגברים ובנשים יהודים, 73% בגברים ערבים ו-70% בנשים ערביות, עבור מי שאובחנו בתקופה 2011-2007) נצפה בקבוצת הגיל 74-50 כלומר, בקבוצת האנשים שזכאים לבדיקת דם סמוי בצואה לצורך גילוי מוקדם של המחלה.

● ההישרדות היחסית לחמש שנים מסרטן חודרני של הריאה בישראל נמוכה בדרך כלל (בין 33-18% במי שאובחנו בתקופה 2011-2007) אבל עלתה מעט עם הזמן ביהודים (מ-15% ל-21% בגברים ומ-23% ל-33% בנשים אשר אובחנו בין 2000-1996 ובין 2011-2007, בהתאמה) וגם בנשים ערביות (מ-18% במי שאובחנו בשנים 2000-1996 ל-27% במי שאובחנו בשנים 2011-2007), ללא שינוי של ממש בגברים ערבים (15% במי שאובחנו בשנים 1996-2000 ו-18% במי שאובחנו בשנים 2011-2007).

בניתוח לפי הגיל בעת האבחנה, ההישרדות הטובה ביותר נצפתה בקבוצת הגיל הצעירה, 49-20, בכל קבוצות האוכלוסייה. בנשים יהודיות ההישרדות בקבוצת הגיל 64-50 הייתה דומה לזו של קבוצת הגיל 49-20.