המבקר של המבקר

המבקר אנגלמן ומבקר המדינה האמריקאי סיכמו על ביצוע ביקורת חיצונית ואובייקטיבית על מוסד המבקר בישראל.

אורלי הררי , א' בחשון תש"פ

דודארו ואנגלמן
דודארו ואנגלמן
צילום: דוברות

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן ומבקר המדינה האמריקאי, ג'ין דודארו, סיכמו על "בקרת עמיתים" (Peer Review) ובמסגרתה משרד המבקר האמריקאי יבצע ביקורת חיצונית, מקיפה ומשמעותית על מוסד מבקר המדינה הישראלי.

משרד מבקר המדינה האמריקאי נחשב למוביל ולחדשני בעולם ושיתוף הפעולה נועד לשפר את תהליכי הביקורת במשרד מבקר המדינה הישראלי באמצעות ביקורת מקצועית אובייקטיבית.

מדובר ביוזמה של המבקר אנגלמן אשר במסגרת יישום "רפורמת הביקורת הבונה" רואה חשיבות רבה בקידום מנגנון ביקורת חיצוני אשר יבצע בחינה מקיפה של עבודת הביקורת הישראלית ויצביע לצד רכיבי ביקורת הראויים לשימור, על ליקויים שיש לתקן, שינויים במבנה הארגוני ושיטות עבודה שיש לעדכן בהתאם לתקנים הבינלאומיים.

בנוסף, כהכנה לביקורת האמריקאית, מוסד המבקר הישראלי יבצע לראשונה במהלך השנה הקרובה הליך הערכה עצמית פנימי כדי לטייב את עבודת הביקורת. שיתוף הפעולה של "בקרת עמיתים" קיים במספר מוסדות ביקורת מובילים בעולם, בהם: בריטניה, פינלנד, קנדה, דנמרק, ניו זינלנד ועוד.

הסיכום הושג במסגרת ביקור מקצועי שעורך בימים אלו המבקר אנגלמן בהשתתפות משלחת מטעם משרד מבקר המדינה אצל מקבילו האמריקאי.

אנגלמן הציג למבקר האמריקאי את עיקרי "רפורמת הביקורת הבונה" ובכלל זה השימוש בביקורות IT (הבוחנות את מערכות המחשוב של הגופים המבוקרים) והעמקת הביקורת על הדוחות הכספיים של משרדי הממשלה שנוהלה בשנים האחרונות באופן מצומצם ומעתה תיעשה באמצעות בחינה רוחבית של רכיבים מרכזיים מתוך הדוחות הכספיים וביצוע השוואה בינלאומית בעת הצורך.

כמו כן סיכם המבקר אנגלמן עם עמיתו המבקר האמריקאי על חיזוק שיתוף הפעולה הבין משרדי, ובכלל זה אפשרות לחילופי עובדים לצרכי התמקצעות ולמידה הדדית וכן על ביקור עתידי של המבקר האמריקאי ובכירי משרדו במשרד המבקר הישראלי.