פרשת וירא - הכנסת אורחים

דבר תורה קצר לפרשת וירא מאת הרב יואל עמיטל, ר''מ בישיבת ההסדר בשעלבים.

ערוץ 7 , ט"ז בחשון תש"פ

הרב יואל עמיטל
הרב יואל עמיטל
צילום: שעלבים